Teď ještě na pozemku vedle budějovické Strakonické ulice kvetou narcisy a tulipány, rostlo tu na dvě desítky stromů a u rušné silnice se většinu roku zelenal trávník. Nový vlastník ale chystá změnu. Současný nájemce Zahradnictví Klíma musí v pár příštích týdnech pozemek opustit a podle informací Deníku tu vyroste zázemí prodejny a půjčovny stavebních, zahradních a jiných strojů. K prodejně má patřit i vedlejší hala, která donedávna patřila společnosti Albert.

Možná změna zelené plochy v další zpevněný prostor a již uskutečněné vykácení několika desítek stromů vyvolaly vzrušenou debatu veřejnosti. Na jedné straně jsou radikální příznivci zeleně a zahradnictví a na internetu se objevily komentáře jako: „To fakt nejde zastavit!? Myslím, že na zahradě si neporazím bez povolení ani rybíz.“ Nebo: „Nejspíš tam bude další zbytečný obchod. Taková koncentrace obchoďáků v Českých Budějovicích je už strašidelná.“

Zahradnictví Klíma musí opustit část zázemí. Kvůli plánům nového majitele pozemků už se na pozemku i kácelo.Zahradnictví Klíma musí opustit část zázemí. Kvůli plánům nového majitele pozemků už se na pozemku i kácelo.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Je ale i druhý pohled na věc, kdy jiní tvrdí: „Vlastník si tam může dělat, co chce. Byli tam v nájmu na dobu určitou, tak v čem je problém? S tím museli počítat.“ Podle územního plánu města se jedná o zónu se smíšeným využitím a využitelnou pro kolektivní bydlení i podnikatelské aktivity.

Mimo jiné jsou přípustné podnikatelské činnosti, děje a zařízení, které slouží k umístění nákupních a servisních provozoven a administrativy o celkové obchodní, popřípadě produkční ploše do 5 000 m2. Výše zmíněné kácení bylo povolené, ale nejcennější dřeviny byly na podzim loňského roku vytipovány a odbor ochrany životního prostředí magistrátu je nařídil zachovat - jedná se o habr a metasekvoji. Na místě má také být provedena náhradní výsadba pěti kusů dřevin.

Krajský soud v Českých Budějovicích od února řeší případ znásilnění na jednom z jihočeských statků, kde trávila čas mládež od 12 do 21 let.
Senior tvrdí, že znásilnění na statku si děti vymyslely. Obhájce chce zproštění

Petr Klíma, majitel zahradnictví, teď doufá, že se podaří vyjednat s městem přeložení stezky pro pěší a cyklisty, která vede na druhé straně areálu. V podstatě rozděluje prodejnu zahradnictví od jeho současné skladovací plochy. Kdyby se přesunula, mohly by se pozemky zahradnictví scelit a i na menší ploše by nemuselo tolik omezit své služby zákazníkům.

„Ročně sem přijde sto tisíc lidí. Klientela, ta se tvoří dlouhou dobu,“ říká Petr Klíma a dodává, že je mu líto vzrostlých stromů, které vzaly za své. „Ani jsem se tam nešel podívat,“ komentoval zahradník kácení, při němž šly k zemi stromy, které v průběhu let zasadil. Pět stromů náhradní výsadby je navíc podle něj nedostatečná náhrada.

Zahradnictví Klíma musí opustit část zázemí. Kvůli plánům nového majitele pozemků už se na pozemku i kácelo.Zahradnictví Klíma musí opustit část zázemí. Kvůli plánům nového majitele pozemků už se na pozemku i kácelo.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Firma kdysi sídlila naproti hřbitovu u sv. Otýlie, musela se odstěhovat, když byly tamní pozemky vrácené v restituci. Na Strakonické kupoval pozemky Petr Klíma od pěti vlastníků, proto má plocha zahradnictví tak různorodý tvar. Pozemek u Strakonické měl dlouhodobě pronajatý. Usiloval o jeho koupi už od někdejšího Sparu, posléze od Albertu. Teď od firmy, která sídlí v cizině, ale pozemek drží přes českou společnost s ručením omezeným. V minulosti neuspěl a nyní získal jen 250 metrů, aby alespoň mohl chodit kolem své haly. Cena o něco převýší 4000 korun za metr čtvereční. Chtěl alespoň tisíc metrů. Záhony a trávník, které mají změnit podobu, mají zhruba dva tisíce metrů. „Mohl tam být park u zahradnictví. Se Sparem se to táhlo a najednou během 14 dnů to prodali Albertu,“ dodává Petr Klíma k historii pozemku a zdůrazňuje význam zeleně. „Když jsem tu začínal, byla všude kolem pole. Teď je to úplně jiné. Stromy u Strakonické chytaly prach a mírnily hluk,“ říká Petr Klíma.

Strakonická třída je severním obchvatem Pražského předměstí s přiléhající komerční zónou. Komunikace vede po vnějším obvodu Pražského předměstí, navazuje na Nádražní třídu, překračuje Vltavu přes Nový most a ústí na sídlišti Vltava do Husovy třídy. Vznikla v roce 1984 za účelem komunikačního odlehčení vnitřnímu městu. Roku 1987 byla pojmenována třídou Internacionálního přátelství, ale až do počátku 90. let 20. století postrádala zástavbu. Nacházelo se zde jen velké zahradnictví naproti Voříškovu dvoru nebo dále k Pražské třídě další zahradnictví zvané U Bulhara nebo vojenská zásobárna poblíž křižovatky Pražské třídy a Strakonické ulice. Zástavba začínala až při Suchomelské ulici směrem na Kněžské Dvory. Plochy při Strakonické ulici představovaly podle Encyklopedie města České Budějovice atraktivní plochu pro koncentraci super a hypermarketů. Kolem roku 1995 byla realizována při severní straně výstavba několika velkých nákupních center a dalších objektů s různým sortimentem. Se vznikem zástavby dostala komunikace 1995 název Strakonická třída. Převážná část komerční zóny byla vybudována do roku 2003. Na severní straně komunikace ji tvořily (k roku 2017) objekty UNI HOBBY, Möbelix, Albert a Terno, na jižní protilehlé straně parkovací dům, Penny Market, a další menší provozovny. Dále na západ situovaný hypermarket Sconto byl vystavěn 2011, v jeho sousedství zůstaly volné rozsáhlé plochy, které už nyní zaujímá nová čerpací stanice pohonných hmot nebo areál myčky automobilů.