Poslední šanci přihlásit se ke studiu na Jihočeské univerzitě mají maturanti a další zájemci. Většina fakult totiž přijímá žádosti do 15. března. Prodloužený termín nabízí pouze Ekonomická, Zdravotně sociální a Zemědělská fakulta. Celkem je možné na škole studovat 251 oborů se specializacemi.

„Loni zájemci podali 12 300 přihlášek ke studiu. Po úspěšném přijímacím řízení se do prvních ročníků zapsalo 3835 lidí. Lze říci, že v uplynulých letech počet přihlášek vždy více než čtyřnásobně převyšoval kapacitní možnosti univerzity,“ uvedla mluvčí školy Hana Bumbová.

Počty studentů však do budoucna Jihočeská univerzita navyšovat nehodlá. Podle prorektorky pro studium Aleny Jaklové dosáhla v této oblasti cílového stavu. „V nadcházejícím období nám půjde především o kvalitu a efektivnost ve vzdělávání, otevřenost v rámci národního a mezinárodního prostředí,“ vysvětlila.

Pro akademický rok 2012-13 nabízí škola celkem 251 studijních oborů se specializacemi. Novinky jsou na třech fakultách. Například Fakulta rybářství a ochrany vod poprvé otevře tříletý obor Ochrana vod. Ten dá studentům základy z chemie, ekologie, legislativní ochrany a užívání vod v rámci Evropské unie či čištění odpadních vod a vodohospodářství. Absolventi se poté mohou uplatnit v managementu i státní správě nebo pokračovat v navazujícím magisterském oboru Rybářství.

Tři změny chystá Teologická fakulta. Zájemci zde nově budou moci studovat bakalářský obor Teologie v prezenční i kombinované formě. Zároveň se do nabídky zařazuje dvouoborové studium teologie nebo filozofie společně s dalším vybraným oborem.

Novou možnost přeshraničního vzdělávání nabídne od nadcházejícího akademického roku Přírodovědecká fakulta. Ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci otevře obor Bioinformatika. Vyučovat se bude v angličtině. Polovinu semestru stráví studenti v Čechách a polovinu v zahraničí.

Právě spolupráce s ostatními zeměmi a mezinárodní vztahy jsou pro Jihočeskou univerzitu důležité. „Každoročně k nám přijíždí třicet až čtyřicet hostujících profesorů a zhruba 200 studentů zároveň vyjíždí na semestrální nebo delší stáže,“ popsala prorektorka pro vědu a výzkum Dagmar Škodová Parmová.

Přesto je podle ní škola schopna vyslat do zahraničí ještě více studentů. Další zájemci tedy mají šanci. Navíc je možné i přímo v Českých Budějovicích studovat cizojazyčný obor. „V aktuální nabídce máme 27 studijních oborů akreditovaných v cizím jazyce, ale cizojazyčné předměty obohacují samozřejmě i studijní plány oborů akreditovaných v českém jazyce,“ doplnila Škodová Parmová.

Kromě toho chce škola nabídnout i kvalitní zázemí pro výzkum. Podle prorektora Tomáše Polívky se v tomto ohledu může Jihočeská univerzita rovnat se světovou vědou. „Je to dáno zejména aktivní spoluprací s Akademií věd, ale významnou roli hraje také naše poloha v regionu. Ve výzkumu spolupracujeme s mnoha zeměmi, od sousedního Rakouska a Německa přes evropské země  až k Americe, Asii a Austrálii,“ popsal Polívka.

Většina fakult přijímá přihlášky ke studiu naposled 15. března. Poté mají uchazeči šanci ještě do 30. března na Ekonomické fakultě a do 31. března na Zdravotně sociální a Zemědělské fakultě. Podrobnosti o oborech a přijímacím řízení najdou zájemci na www.jcu.cz.

Nyní na Jihočeské univerzitě studuje více než 13 tisíc lidí. Mezi nejžádanější obory tradičně patří Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě, Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě nebo Sociální pedagogika.