Chladící věže lákají umělce i svatebčany

Chladící věže, kterými každou vteřinu projde 400 litrů čisté páry, se staly v roce 2016 svědky netradiční kulturní akce. Smyčcové kvarteto Jihočeské filharmonie si uprostřed jedné z věží zahrálo čtyři skladby od Mozarta, Dvořáka a Debussyho. Tento zážitek si nenechaly ujít tři desítky návštěvníků a kdyby to bezpečnostní předpisy umožňovaly, bylo by jich jistě o mnoho více. Ve střední Evropě šlo o první podobnou událost a filharmonici si tady poprvé vyzkoušeli unikátní akustiku stavby. O rok později se zase věže skutečně rozhlédly po krajině. Své oči jim tehdy na několik hodin propůjčil umělec Milan Cais a speciální projekce k Temelínu přitáhla stovky lidí. Kromě toho obrovské stavby v průběhu své historie svědčily mnoha svatebním obřadům. Od roku 2006 si v blízkém zámeckém parku řeklo své ano 122 snoubeneckých párů.

Ženy v jádře

V jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany momentálně pracují tři stovky žen, což je přibližně deset procent ze všech zaměstnanců. Zaměření žen pracujících v jaderných elektrárnách je velmi pestré, pracují jako manažerky, jaderné fyzičky, nebo třeba ekonomky. Hned jedenáct temelínských specialistek působí v chemických laboratořích, kde mají na starosti kontroly veškerých technologických vod v elektrárně Temelín. Ověřují kvalitu vody pro jadernou i nejadernou část i pro další bezpečnostní a pomocné systémy a zajišťují také kontrolu vody, kterou elektrárna vrací do Vltavy. Manipulaci s jaderným palivem už několik let z pozice vedoucí oddělení správa a kontrola jaderného paliva řídí také žena. Má mimo jiné na starosti správné zavezení jaderného paliva do reaktoru. Kromě žen zaměstnaných přímo ČEZem jsou s Temelínem spojené i další desítky pracovnic, a to přes dodavatelské společnosti, ve kterých působí.

V Temelíně teče kromě vody i med

V zámeckém parku, který je součástí temelínského infocentra, se od roku 2018 chovají včely. Pět úlů tam má na starosti jeden ze zaměstnanců, pro kterého je včelařství velikým koníčkem. Během první včelařské sezóny se mu podařilo stočit 150 kilogramů medu, a to ve třech várkách. Od té doby točí medomet pravidelně každý rok. Koupit ho však nelze, ČEZ ho využívá pouze jako netradiční dárek z prostředí jaderné elektrárny a současně tím chce upozornit na čistotu provozu svého největší zdroje. Med z temelínských úlů totiž prošel i radiační kontrolou, kterou ČEZ prováděl ve své Laboratoři radiační kontroly okolí v Českých Budějovicích. Test byl zaměřen na zjišťování přítomnosti radionuklidů a stejnou analýzu provedl i na medu, který je běžně dostupný v obchodech. Výsledky obou testovaných vzorků byly totožné a menší, než je například radioaktivita banánu nebo kávy.

Informační centrum v renesančním zámečku

Roční návštěvnost přes 40 tisíc lidí, svatby, pestrá vegetace a čisté životní prostředí. Taková je současná podoba zámečku Vysoký hrádek a okolního parku. Přitom nechybělo moc a unikátní historické místo bylo zničeno. První písemná zmínka o tvrzi, která stála na místě současného zámku pochází z roku 1367. Přestavěna na zámek byla až o mnoho staletí později, konkrétně v roce 1805 a v roce 1948 byl v rámci pozemkové reformy zestátněn, zabaven a od té spíš chátral. Před úpadkem ho zachránila kupní smlouva uzavřená v roce 1994 mezi akciovou společností ČEZ a potomky posledních majitelů Divišových, kteří objekt získali v restituci. Po rozsáhlé stavební rekonstrukci začal od října 1997 sloužit veřejnosti jako Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín.

Za dvacet let přibyl v Temelíně neviditelný ekologický blok

V Temelíně se na modernizaci pracuje nepřetržitě. Stávající zařízení se modernizují či rovnou vyměňují tak, aby byla stále zajištěna bezpečnost a bezproblémový provoz v maximální možné míře. Energetici však průběžně zvyšovali i efektivitu provozu. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili celkově o 202 MWe. Tento nárůst odpovídá tomu, jako kdyby se v elektrárně postavil nový uhelný blok, který by za rok provozu do ovzduší vypustil přibližně milión tun CO2. Kouzlo vyšší efektivity spočívá „jen“ v lepším využívání stávajících zařízení, která tak vyrábí ekologickou elektřinu. Výsledkem všech kontrol a modernizací je fakt, že od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Do modernizace a posilování bezpečnosti ČEZ od začátku provozu Temelína investoval téměř 20,5 miliard korun.

Elektrárna jako dobrý soused

Během dvaceti let provozu se z Jaderné elektrárny Temelín stal pro okolí a Jihočeský kraj partner s nepřehlédnutelným přínosem. S více než tisícovkou zaměstnanců patří Temelín k nejvýznamnějším jihočeským zaměstnavatelům. Další lidé jsou zaměstnáni ve firmách, od kterých elektrárna nakupuje služby. Například do činností během odstávek se zapojuje až šest stovek pracovníků z padesáti dodavatelských firem. Ročně společnost ČEZ na jihu Čech uvolňuje desítky milión korun, přičemž necelá polovina peněz končí v obecních rozpočtech. Obce tak můžou zateplovat budovy, stavět sportoviště a dětská hřiště nebo vybavovat své školy moderními výukovými pomůckami. Díky daním a podpoře elektrárny obyvatelé obce Temelín například neplatí za svoz odpadu, nově narozeným občánkům obec věnuje deset tisíc korun nebo rodiče neplatí za stravování svých dětí ve školce a škole.