Zámek si postavil c. k. rytmistr Ludvík Hubatka na pozemcích, které koupil od barona Claudiho a chalupníků z Poříčí. Od roku 1911 se střídali majitelé zámku: Franz a Jenny Tangelovi, Klementina Strossová, Friedrich Herink-Frankensdorf a Bohumil Růžička (majitel sanatoria B. Růžičky v ČB).


V roce 1925 zakoupila zámek s hospodářskou budovou a lesoparkem nemocenská pokladna grémia pražských obchodníků, která zde zařídila ozdravovnu s názvem Sokolov pro své zaměstnance a klienty. Za 2. světové války využívali zámek Němci jako lazaret pro důstojníky.


Po znárodnění zámku byla v něm slavnostně otevřena dne 18. 7. 1948 Krajská politická škola KSČ. Mladí členové KSČ zde byli vzděláváni ve vědeckém komunismu a v marxismu-leninismu.


První turnusy byly čtyř týdenní. Zachoval se dokument, kdy jeden zvláště aktivní turnus razil heslo „Za kamny nebudem, musíme vpřed, s Gottwaldem, Stalinem, dobudem svět“. Poněkud zemitější bylo heslo: „Celý západ čumí, jak to Kléma umí“. Ředitelem školy byl jmenován Lubomír Štrougal, který právě dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.


Lubomír Štrougal bydlel tehdy ve Veselí nad Lužnicí, odkud skoro denně do Sokolova dojížděl. V tom čase ještě měly územní orgány ve městě automobily po Němcích a Američanech, takže se stalo, že Lubomír Štrougal jezdil do Veselí nejprve kapitalistickým autem značky Steyer 220, potom Tudorem.


V roce 1953 byla politická škola přestěhována do školní budovy ve Šrámkově ulici, kde sídlila roku 1959. Okresní národní výbor, který byl majitelem zámku a lesoparku zde zařídil dětský domov. Politické školení KSČ se objevilo v bývalé restaurace U Volbrechtů v Kněžské ulici, kde byla otevřena „Okresní studovna marxismu-leninismu“ a „Krajská poradna a studovna marxismu-leninismu“.


Zrovna v tom čase se budoval u Třeboně vepřín Gigant a ve městě se vynořila hesla „Chloubu všech, bude Gigant jižních Čech“, nebo lidové „Zavolejte Jendu, Frantu, ať jdou dělat na Gigantu“. Krajská politická škola byla znovu otevřena v roce 1967 v Kolodějích nad Lužnicí. V roce 1969, to již za ruské okupace, byla škola z Koloděj přestěhována do bývalého semináře a kapucínského kláštera v Kněžské ulici.


V letech 1967 až 1969, potom ovšem také, bylo ve městě tolik akutních problémů, že zakládání a budování politické školy KSČ se dnes jeví komické. Ale nebylo. Školního roku se zúčastňovalo až 2500 „studentů“. V roce 1973 byla U Volbrechtů zřízena Večerní univerzita marxismu-leninismu, nazývaná zkráceně VUML. Politické školení členů KSČ i nečlenů (vedoucích pracovníků) nabývalo mamutích rozměrů. Secesní dům U Volbrechtů byl rozšířen o nové přednáškové sály a klubovny, přičemž byl setřen secesní styl objektu.


Krajská politická škola KSČ v Kněžské také nestačila, proto se začaly v roce 1978 bourat městské lázně u Mlýnské stoky a další objekty v okolí, např. dům U ještěra, a následně tam postavena zcela nová Krajská politické škola KSČ panelákovitého vzhledu.


V dračím zámku Sokolov zůstal dodnes domov mládeže. Po rekonstrukci v letech 1995 a 1996 byl domov mládeže internátního typu změněn na rodinný. V letech 1948 až 1952 jezdily do Sokolova politické a územní špičky města. Co tam dělaly a kuly asi odpovídalo době. Byla stažena železná opona a bujely politické procesy.