Jak za své kolegy uvedl Lubomír Francl, předseda základní organizace odborového svazu zdravotnictví v budějovické nemocnici a vedoucí radiologický asistent na zdejším onkologickém oddělení, všichni zaměstnanci ve zdravotnictví očekávají zvýšení platů a mezd od ledna 2012 o 10%.

„Obracíme se na ministra zdravotnictví Leoše Hegera a na vládu s požadavkem, aby se 
k nám chovali stejně zodpovědně, jako se my chováme k pacientům, a aby se postarali o splnění platových slibů,“ prohlásil Francl. Podle něj není problém v komunikaci mezi odboráři, zaměstnanci a vedením nemocnic. „Na čem se domluvíme, to platí. Ale příští rok stoupne DPH, tedy i náklady nemocnic například na potraviny a energie, a pokud zůstane úhradová vyhláška stejná jako v letošním roce, bude problém, kde vzít peníze na navyšování mezd,” upozorňuje.

Přidáno by podle příslibů vlády měli dostat nejen lékaři a sestry, ale i ostatní zaměstnanci nemocnic. Že si zvýšení platů zaslouží i nezdravotnický personál, je přesvědčen i Roman Carda, vedoucí obchodního úseku písecké nemocnice a předseda základní organizace svazu zdravotnické a sociální péče. „Práce personálu nemocnic je týmová a bez podpory například řidičů, pracovníků prádelny, kuchyně a celé administrativy, bez tepla, zásobování či léků, by fungovat nemohly,” zdůrazňuje Carda.