„Cestou Centrálního řídícího týmu COVID-19 (poradní orgán vlády ČR k zajištění řízení a koordinace opatření souvisejících s epidemií koronaviru, pozn. red.) jsem už v pátek požádala o pomoc se zdravotnickými pracovníky a odborníky Armády ČR, o víkendu jsem posílala oficiální žádost,“ vysvětlila Zuzana Roithová. „Jsem s nimi ve spojení, momentálně se řeší uvolnění počtu lidí, které jsem nahlásila, pro nově zřizovanou kapacitu jednoho oddělení pro žloutenky v Nemocnici Český Krumlov. Jedno oddělení už tam je, na úkor dalších pacientů.“ K tomu krumlovská nemocnice získala také dva lidi od Hasičského záchranného sboru.

Péče se omezuje kvůli lůžkům na JIP a ARO

„K pondělí 14. hodině bylo v kraji 122 zdravotníků, kteří chyběli z různých důvodů, ať jde o onemocnění covidem nebo třeba těhotenství,“ přidala přesná dala šéfka Jihočeských nemocnic. „To není tak strašné číslo v porovnání s počtem zaměstnanců.“ Celkem jich je zhruba sedm tisíc, jen českobudějovická nemocnice zaměstnává kolem tři tisíc lidí.

„Jak mě informovali ředitelé, omezení péče s tím nesouvisí. Ta je omezována, pokud jde o plánované chirurgické operace, kvůli kapacitě na jednotkách intenzivní péče, respektive anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Potřebujeme tam mít uvolněnou kapacitu pro nejtěžší covidové pacienty a už tam nemůžeme mít všechny pacienty, kteří by tam po plánovaných operacích byli umístěni.“

Volné ruce ale nemocnice získávají i tím, že se omezují plánované výkony. „Tím také ušetříme personál, který se bude starat o další pacienty s covidem,“ vysvětluje Zuzana Roithová. „Žádná kritická situace, pokud jde o personál, tedy není.“

Studenty poskytnou i vysoké školy

Zuzana Roithová už jednala i s děkankou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivanou Chloubovou. „Jednala s ní i paní hejtmanka a zřejmě bude určitým způsobem upraven sylabus ZSF tak, aby nám mohli pomoct v rámci praxí v jednotlivých nemocnicích, protože každá ruka je dobrá,“ dodává.

„K tomu se právě řeší i příkaz práce mediků, budeme čekat na nahlášení počtu těch, kteří by mohli být přiděleni k nám do Jihočeského kraje,“ uzavírá předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, a. s.