Schází jen snaha a za přiměřený balík peněz by získala doprava v Českých Budějovicích další důležitou komunikaci, nebo se jedná o příliš ambiciózní plán, na který město nestačí? Definitivní odpověď možná dá v příštích měsících nové budějovické zastupitelstvo.

Zanádražní komunikaci platí hlavně Jihočeský kraj. Tunel by ale byl podle Radka Šímy z tiskového oddělení krajského úřadu městskou investicí. V Dobrovodské ulici se nyní sice rekonstruují inženýrské sítě a je uzavřena, ale s budoucím tunelem současné výkopy nesouvisejí.

O podjezdu pod kolejemi se přitom mluví už léta a například v roce 2012 schválilo českobudějovické zastupitelstvo i změnu územního plánu 
ve prospěch nové komunikace. Jenže chybějí peníze.

Pravděpodobný budoucí primátor Jiří Svoboda je ohledně tunelu spíše opatrný.  „Myslím si, že to aktuální stav rozpočtu města neumožňuje," říká Jiří Svoboda, ale dodává, že k tomuto záměru nemá dostatek informací, aby vše mohl objektivně posoudit.

O podpoře projektu město dlouhodobě vyjednává se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC). Budějovice 
s ní už uzavřely i rámcovou smlouvu. Peníze ale státní firma neslibuje.

„Dokážu si představit, že budu také nakloněn řadě projektů, pokud je bude financovat někdo jiný," poznamenal ironicky Jiří Svoboda v reakci na to, že kraj i SŽDC stavbu podjezdu podporují, ale financovat ji nechtějí.

Stavba podjezdu pod kolejištěm u českobudějovického nádraží by měla vyjít nejméně na miliardu, možná i na dvě. Jen samotné projektové práce do roku 2012 už městskou pokladnu vyšly na více než 30 milionů korun. Peníze na tunel 
a tím i stavbu ale stále nejsou v dohledu.

Město má sice rámcovou dohodu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o spolupráci, ale firma dává najevo, že sama nehodlá financovat  akci s takovým rozpočtem. „Je pravdou, že SŽDC má 
s městem uzavřené memorandum o spolupráci, nevyplývá z něj však, že bychom měli finančně přispět na výstavbu podjezdu," zdůrazňuje Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC.

„O stavbě s městem jednáme dlouhodobě, vždy jsme však deklarovali, že bez přispění ze strany města, nemůžeme uvolnit dostatečné finanční prostředky," dodává Marek Illiaš. V současnosti SŽDC zaměstnává spíš otázka převodu nádražní budovy, kterou by měla firma převzít od Českých drah.

Neustálé odkládání projektu ale odsuzuje Miroslav Joch, který v uplynulých čtyřech letech zastával funkci náměstka primátora. „Tunel pod kolejištěm je na pořadu dne, ale otázkou je, zda bude na pořadu dne pro nové vedení radnice. Musí se totiž majetkově vypořádat několik nemovitostí na Dobrovodské a musí se dotáhnout vícestranná dohoda mezi SŽDC, krajem a městem a případně Ředitelstvím silnic 
a dálnic," říká Miroslav Joch. Pokud by se nová radnice o projekt zasadila, je podle Miroslava Jocha reálný termín realizace v roce 2020.