Vůni nového asfaltu ucítí řidiči v krajské metropoli den před aprílem.
„V sobotu bude uveden do provozu další úsek zanádražní komunikace v Českých Budějovicích,“ prozrazuje mluvčí Krajského úřadu Kateřina Koželuhová.

Stavba přeložky silnic II/156 a II/157  byla zahájena loni v březnu  demolicemi starých objektů, skladů a přístřešků v průmyslových areálech. Realizací stavby v délce 550 metrů dojde k propojení ulic Rudolfovská a Pekárenská. Obě křižovatky jsou vybaveny semafory.
Nutnou součástí stavby bylo i vybudování nového drážního mostu přes Dobrovodský potok a nového železničního přejezdu včetně zabezpečovacího zařízení. „Dalším náročným krokem byla úprava a částečná překládka koryta Dobrovodského potoka včetně nových nábřežních zdí,“ pokračuje mluvčí Kateřina Koželuhová.

Souběžně se stavbou nové silnice se realizovala také stavba cyklotrasy, chodníků a veřejného osvětlení.
Nový úsek zanádražní komunikace navazuje na loni otevřený úsek Rudolfovská – Vrbenská. Celý úsek od Vrbenské k Pekárenské bude nově značen jako hlavní silnice. Rudolfovská ulice se stane ulicí vedlejší a tomu bude odpovídat i nové dopravní značení, kterému řidiči mají věnovat zvýšenou pozornost.
Nová komunikace bude uvedena do předčasného užívání v sobotu. Silnice je tak otevřena a zpřístupněna, ale stavba jako celek ještě není  dokončena.
V dubnu dojde na terénní úpravy, vysazení keřů, dokončí se stavební úpravy Dobrovodského potoka.

Cena nové etapy zanádražní komunikace je 251,5 milionu korun. Z Regionálního operačního programu kraj získal 171,5 milionu korun, stát přispěl více než 15 miliony korun, Jihočeský kraj se podílel částkou 45 milionů a 20 milionů investovalo město České Budějovice.