U budoucího železničního mostu si však musí poradit s tekutými písky a vysokou hladinou spodní vody, což si podle stavbyvedoucího Miloslava Jindry vyžádá odvodnění podloží. „Zemina je zatím skladována v areálu stavby nebo v blízkosti budoucí komunikace v mezidepotech,“ doplnil Jindra. Transport na trvalejší místa uložení přijde na řadu, až bude příznivější počasí.