Účastníci pomohou ptákům přečkat mrazivé počasí a zároveň pomohou získat důležité údaje o jejich stavech a odpověď na otázky, jak mrazivé počasí a nedostatek potravy ovlivňuje populace sýkor, pěnkav či zvonků, jak jsou na tom v teplých zimách nebo jestli u nás zimujících ptáků přibývá nebo ubývá.

„To vyžaduje velké množství údajů z rozsáhlého území, jejichž získání je časově náročné. Právě dobrovolná účast veřejnosti je jedinou možností, jak lze údaje získávat,“ říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Kromě toho, že účastníci pomohou ornitologům zjistit, jak zimní období ovlivňuje ptačí populace, u sčítání se zároveň poučí i pobaví.

Historicky první sčítání ptáků na krmítkách v Česku odstartuje v pátek 4. ledna a vyvrcholí v neděli 6. ledna 2019, výsledky stačí poslat do 15. ledna.

„Účastníci budou v jimi zvolenou hodinu přikrmovat, pozorovat a především sčítat naše zimní hosty," vysvětluje koordinátorka sčítání Dita Hořáková z ČSO. „Poprvé se zapojí do programu občanské vědy, který už je mnoho let úspěšný ve Velké Británii, USA, Německu a v dalších státech. Do sčítání se mohou zapojit i školní třídy a mateřské školy. Účastníci si zvolí místo vhodné k pozorování, nejlépe krmítko, ale je možné účastnit se i bez něj. Nezáleží, zda je pozorované místo v zahradě, na balkoně, v parku či na parapetu okna. Pozorování zabere jednu hodinu a lidé budou zapisovat nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců od každého druhu.“ 

Organizátor Česká společnost ornitologická bude v části republiky spolupracovat s německými kolegy a využije jejich dlouholetých zkušeností. „V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji a v přilehlé oblasti Bavorska budou účastníci sčítat ptáky ve společném přeshraničním projektu Ptačí hodinka. Pro zájemce z ostatních krajů je připravený program Ptačí krmítka. Metodika je stejná, ale každé sčítání má vlastní webovou stránku,“ objasňuje koordinátorka. Obyvatelé Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje se do projektu mohou zapojit přes stránku ptacihodinka.birdlife.cz, lidé z ostatních krajů přes krmitka.birdlife.cz.
Na českém území se do projektu Ptačí hodinka prostřednictvím webu ptacihodinka.birdlife.cz prozatím přihlásilo 155 účastníků. 

„Zájemci se mohou hlásit až do 6. ledna 2019, kdy je závěrečný den sčítání,“ upozorňuje Dita Hořáková.

Jak nejlépe sčítat:
- je vhodné sčítat v místech, kde jsou ptáci pravidelně přikrmováni a jsou zvykli ho navštěvovat,
- účast je možná i bez krmítka, sčítat lze například v parku nebo na zahradě,
- pokud ve zvolenou hodinu žádného ptáka nezpozorujeme, i tak údaj odešleme,
- sčítáme za jakéhokoli počasí,
- je možné účastnit se opakovaně, to znamená, že po ukončení naší sčítací hodinky můžeme začít sčítat znovu, pozorování ale vždy odesíláme pro každou hodinu zvlášť.

Lidé přihlášení do projektu Ptačí hodinka se mohou těšit na materiály, které jim usnadní a zpříjemní lednové sčítání. „V elektronické verzi získají plakát s druhy, které se na krmítkách běžně vyskytují a tipy k přikrmování,“ doplňuje koordinátorka sčítání.

Díky společnému projektu získají čeští a němečtí ornitologové velké množství údajů o ptačích populacích. „Můžeme se například dozvědět, kteří ptáci u nás zimují a porovnávat údaje s německými kolegy. Časem získáme přehled, jací ptáci ubývají a přibývají a také zjistíme, jaké prostředí nejraději využívají,“ vysvětluje.

Němečtí ornitologové už díky své Ptačí hodince získali mnoho nových poznatků. "Například v roce 2008 poprvé zaznamenali zimování jeřábů v jižním Bavorsku a zjistili velký úbytek vrabce domácího v centru Mnichova," říká Dita Hořáková.

Účastníci české Ptačí hodinky mají čas na odeslání údajů ze sčítání, ať už elektronicky či poštou, do 15. ledna. Ornitologové budou poté data vyhodnocovat. „Předpokládáme, že finální výsledky budeme mít do konce ledna,“ odhaduje Dita Hořáková.

O Ptačí hodince
Projekt je finančně podpořený z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Partnerem projektu je Plzeňský kraj. Cílem tohoto jednoročního projektu je zahájení nového programu občanské vědy – tedy sčítání ptáků na krmítkách, určeného pro nejširší veřejnost na obou stranách hranice. Metodika sčítání je společná pro celé Česko i Bavorsko a najdete ji na stránkách projektu ptacihodinka.birdlife.cz.