Klub pro děti a mládež V.I.P. sídlí ve Skuherského ulici a snaží se podchytit děti a mládež, které žijí v sociálně problémových rodinách v okolí Palackého náměstí. Klub dětem nabízí doučování, volnočasové aktivity a poradenství. "Musíme vést tyto děti k osobní zodpovědnosti prostřednictvím besed a dalších vzdělávacích programů, nasměrovat je do života v běžné společnosti, naučit je určitému režimu a pomoci jim v životním uplatnění. Klub využívají dospívající děti a mnohdy práce s nimi není lehká. Nicméně věříme, že mnoha z nich můžeme pomoci", říká Eva Bazalová z Městské charity.

Na první narozeniny charitního zařízení přišli i gratulanti. Mezi jinými i náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička nebo ředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková. Všem zaměstnancům se při této příležitosti představil nový ředitel Městské charity České Budějovice Antonín Klimeš.

První českobudějovický komunitní plán sociálních služeb obsahoval úkol v podobě založení sítě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. A právě jedním z nich je klubovna V.I.P. , která úspěšně funguje už jeden rok. " Pracovníci tohoto specifického zařízení se zaměřují především na vyhledávání takzvaných neorganizovaných dětí a mládež a komunikují nejen s rodiči , ale i s i učiteli. Jejich práce má jednoznačně pozitivní vliv a k dnešnímu dni ji stabilně navštěvuje kolem 130 dětí," uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička a doplnil, že prostředky vynaložené na provoz klubovny přesáhly 600 tisíc korun z městského rozpočtu . „Na jedné straně jsou potřebné finance, ale na druhé je nevyčíslitelný přínos v podobě zájmu dětí a jejich smysluplném trávení volného času, snížení počtu neomluvených hodin ve školách a aktivní přístup k programům pořádaných sociálním zařízením,"dodal náměstek primátora.

"Další pozitivum je snížení počtu dětí, které byly zachyceny městskými strážníky v tamních barech a hernách," konstatovala vedoucí sociálního odboru magistrátu Pavla Mikšátková. Do zařízení docházejí nejčastěji romské děti ve věku 13 až 16 let z okolí klubu. V Českých Budějovicích nyní funguje pět nízkoprahových center.