V čem je tedy problém? „Práce na objektu zbrzdila změna statiky objektu a nutná výměna celého krovu. Objekt plně zpřístupníme nejpozději v dubnu 2021,“ píše ve zprávě Nela Freibová.

Co tedy lidé, kteří kolem budovy chodí, vidí. Zcela odhalenou střechu, kovou konstrukci na zajištění statiky krovu a vyměněná okna. „Vzhledem k těžkému poškození původního krovu bylo nutné naprojektovat nový. Aktuálně dělníci provedli demontáž starého krovu a v nejbližší době bude zahájena montáž nového,“ pokračuje Nela Freibová.

Bylo dokončeno statické zajištění budovy. Došlo ke zřízení nového nosného systému a nových ocelobetonových stropů v obou patrech. V přízemí se nahradily nosné střední zdi dvojitým systémem železobetonových sloupů a průvlaků tak, aby zde mohla být vytvořena velká odbavovací hala pro cestující vlakem nebo autobusem včetně pohodlného koridoru s novými prostorami pro sociální zázemí.

Dále došlo k osazení nových dřevěných oken a k zateplení objektu. Na fasádě se bude dále ještě pracovat, aby dostala požadovaný historizující ráz.

Objekt se také montážně zabezpečil proti zatékání dešťových vod. Nyní běží práce na vyzdívání vnitřních příček a dělících vnitřních zdí, na vnitřních rozvodech vody, kanalizace, topení a všech potřebných elektrorozvodech.