Přijedou-li řidiči MHD s autobusem nebo trolejbusem například do zastávky Poliklinika Sever, kde už před nimi ale stojí jiné dva vozy, nezbude jim nic jiného než zastavit v místě, kde je vyznačen přechod pro chodce.

„Je to na houby, když spěchám na dvojku. Už nejsem tak  čiperný a pokud musím čekat, až se přechod uvolní, většinou  už svůj trolejbus nestihnu. A obcházet ten, co stojí přes celý přechod?  V tom provozu, co na Sadech je? To bych byl blázen!" glosuje peripetie při přecházení u polikliniky Sever důchodce Jan Vitouch.

Podobná situace je i na Rudolfovské třídě v Novém Vrátě. Že vozy MHD blokují místa určená k bezpečnému překonávání vozovky, vadí nejen chodcům, ale také samotným řidičům vozů městské dopravy.

Svůj nesouhlas s tím, že jsou zastavováním na přechodech pro chodce nuceni porušovat zákon, řidiči českobudějovického dopravního podniku (DP) sdružení v odborové organizaci DOSIA už několikrát tlumočili vedení podniku. Podle předsedy odborů Jaromíra Kohouta je ale řešení situace zřejmě v nedohlednu. „Všichni vědí o tom, že se porušuje zákon, ale nic se neděje," zlobil se Jaromír Kohout.

Podle Radka Filipa, vedoucího oddělení strategie a řízení dopravy DP, vedení DP nechalo zajistilo interní audit stavu všech přibližně čtyř set zastávek MHD.

„V této souvislosti je ale nutné rozlišovat zastávky nově zřizované nebo rekonstruované, kde se důsledně vyžaduje dodržování jejich parametrů podle platných norem, a zastávky vybudované v době, kdy platily jiné předpisy," zdůraznil Radek Filip.

Starší zastávky podle něj přestaly odpovídat současným normám, byť je lze legálně používat. Napravit nedostatky na zastávkách vybudovaných před lety se DP snaží ve spolupráci se správci komunikací. „V tomto směru ale máme jen omezené možnosti, neboť vlastníme pouze zastávkový označník. Jakékoliv stavební úpravy jsou v kompetenci vlastníků nebo správců komunikací. Těm předáváme podněty k jednotlivým problematickým místům," řekl Radek Filip.

Dodal, že zástupci DP s úředníky odboru dopravy českobudějovického magistrátu nyní pracují na dokumentaci pro přemístění zmíněné zastávky v Novém Vrátě.