Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumil Jiroušek podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. „Jihočeská univerzita je klíčovým partnerem, protože z mého pohledu vytváří budoucnost Jihočeského kraje. Ti, kteří se dneska rozhodují studovat nebo už studují, to jsou pak ti lidé, kteří mohou náš kraj posouvat hodně dopředu,“ řekl hejtman Martin Kuba. Spolupráce se předpokládá v oblasti podpory vzdělávání a ve všech dalších oblastech, které spolupráci potřebují, vyžadují a posouvají vzdělávání k vyšší kvalitě a rozvoji.

Podpis memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou.Podpis memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou.Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje

Podpora má směřovat například ke vzdělávání pedagogických pracovníků, kraj a univerzita chtějí také usilovat o zvýšení zájmu o jazykové vzdělávání a zvýšení kvality jazykových znalostí a společně zajistit i dostatečný počet pedagogů na školách s odborným zaměřením. To jsou příklady některých bodů memoranda, které bylo podepsáno 22. prosince 2021 mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou. „Podstatou memoranda je, jak fungovat tak, aby to bylo prospěšné pro univerzitu i pro kraj jako takový,“ řekl rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek a dodal: „Možností spolupráce je celá řada. Od ekologie po výuku učitelů. Třeba v oborech, které více chybí na trhu práce. Jihočeská univerzita naplňuje řadu regionálních rolí a ať jsou to zdravotní sestřičky, učitelé, zemědělci nebo úředníci, všechny jsme schopni vzdělávat a myslím si, že bychom to měli promýšlet ve vzájemných souvislostech.“

Poslední adventní bruslení na českobudějovickém náměstí.
FOTOGALERIE: Poslední bruslení na náměstí si Budějčáci užili na Štědrý den

Ze školy do praxe

Kraj s univerzitou spolupracuje dlouhodobě. Náměstek jihočeského hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma už od svého nástupu do funkce komunikuje s děkankami a děkany jednotlivých fakult a diskutuje budoucí spolupráci: „Jedna věc je dostat studenty do pedagogických oborů a druhá věc je dostat je do praxe, aby nám opravdu šli učit. O tom se s Jihočeskou univerzitou bavíme již celý rok. Připravujeme skupinu, která na tom bude pracovat. Chceme prohloubit míru praxe studentů pedagogických oborů na našich jihočeských školách s těmi nejkvalitnějšími kantory,“ řekl Pavel Klíma s tím, že nutná bude popularizace učitelského povolání jako takového.

Promrzlé pyjavice v Malši na Štědrý den.
OBRAZEM: Hop do ledové Malše. Promrzlé pyjavice slavily Štědrý den

„Maturanti by neměli mít pedagogickou fakultu nebo jinou fakultu připravující učitele za jakousi záchrannou volbu. To musíme změnit. Studenti musí vědět, že učitelství je důležité a zajímavé povolání. Rád bych i u nás zažil situaci, kterou jsem zažil v Dánsku, kdy se studenti rozhodovali mezi právnickou a pedagogickou fakultou a bylo jim líto, že se nedostanou na pedagogickou fakultu, tak šli z nouze na tu právnickou,“ doplnil Pavel Klíma.

Spolupráce na základě uvedeného memoranda konkrétně například zahrnuje:
- Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků pro potřeby základních a středních škol dle jejich požadovaných aprobací v souladu s výsledky analýzy Jihočeského kraje, a to především pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů.
- Zajištění všech potřebných kroků ke zlepšení jazykového vzdělávání, a to i prostřednictvím jazykových center Jihočeské univerzity.
- Zajištění mapování a zpracování příkladů dobré praxe ve školách a vytvoření kontinuální metodické podpory pro školy ve všech oblastech spolupráce.
- Spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, v oblasti regionálního rozvoje, zejména pak v oblasti digitální, oběhové a zelené ekonomiky.
- Spolupráci v oblasti životního prostřední, zemědělství, lesnictví a rybářství.