Na programu ale bude jediný bod – diskuse zastupitelů. Tu totiž nestihli v pondělí na řádném jednání přítomní ukončit, protože zastupitelstvo ztratilo usnášeníschopnost. Řady koalice v závěru zasedání tak prořídly, že stačilo, aby opozice demonstrativně odešla a počet přítomných zastupitelů klesl pod nutných 23. Celkem mají České Budějovice 45 zastupitelů.