Procesí zastupitelů z klubů ČSSD, Zelení a otevřená společnost a KSČM, které mířilo ze dveří, bylo odpovědí na mimořádný bod, který se rozhodla vtlačit do jednání koalice ODS, KDU–ČSL a SNK. Vyvrcholily tak vzájemné půtky, které provázely celé včerejší jednání zastupitelstva a protáhly se až do diskuse, ve které padla i obvinění z manipulace jednacím řádem.

Včerejší jednání začalo s obvyklým několikaminutovým zpožděním a hned zkraje začaly výhrady a spory mezi koalicí a opozicí, například kvůli zdražení MHD. Vyvrcholily při hlasování o výměně zástupce města ve firmě .A.S.A.

Nyní město zastupují Jiří Trachta (ČSSD) a Petr Braný (KSČM). Koalice měla v plánu vyměnit Trachtu za Ivana Mánka (ODS). Ale to se jí na první pokus nepodařilo. Ačkoliv disponuje pohodlnou většinou hlasů, kvůli absencím a z dalších důvodů nedala dohromady potřebných 23 hlasů. Opozice výměnu vůbec odmítla „Nejde o to, že by měl být vyměněn, ale že se to stalo bez jednání v klubech,“ uvedl stranický Trachtův kolega Josef Průcha. Průcha navíc dodal, že sdělené důvody pro výměnu pro něj byly málo průkazné. Dostatek hlasů sice při hlasování nezískal ani Trachta, ale fakticky by to znamenalo, že vše zůstane při starém.

Koalice se však nevzdala a na pořad jednání se rozhodla po krátké přestávce, kterou věnovala poradě v klubech, zařadit nový bod – návrh na personální změny v orgánech společnosti .A.S.A. České Budějovice. Opozice, která tušila, že nyní již koalice bude mít dostatek hlasů na protest odešla ze sálu. Se zpevněnou disciplínou dala koalice dohromady kýžených 23 hlasů a nominovala Mánka. Hlasoval ovšem i sám zastupitel Mánek a Josef Průcha později upozornil na to, že by mohlo jít o střet zájmů, neboť účastí na hlasování mohl pro sebe samotného Mánek získat výhodu. Zastupitel má v takovém případě předem upozornit před hlasováním, že by se mohl dostat do střetu zájmů. To ale Mánek neučinil a podle Průchy by tak mělo být zváženo, jestli hlasování je platné. K potřebnému počtu hlasů totiž byl potřeba i Mánkův hlas. Zastupitel Martin Kuba (ODS) to odmítl s tím, že o členství ve vedení společnosti rozhodne až valná hromada firmy, ne hlasování zastupitelstva. Zastupitel se tedy nemohl podle Kuby dostat do střetu zájmů.

Svatomír Mlčoch (ZOS) se však přiklonil k zastupiteli Průchovi a varoval před manipulací s jednacím řádem. „To je kořen věci. Koalici o jeden hlas původně neprošel její návrh usnesení. Snad poprvé z 853 případů dopadlo hlasování jinak, než jak si představovala, a tak zmanipulovala jednací řád,“ uvedl Mlčoch a doplnil, že si koalice měla před hlasováním pořádně spočítat své zastupitele. „Odmítám, že koalice zmanipulovala jednací řád,“ ohradil se primátor Juraj Thoma (ODS). „V průběhu jednání může padnout návrh na zařazení nového bodu jednání,“ zdůraznil řádnost postupu Thoma.

K opuštění jednacího sálu v tomto ani v minulém volebním období ještě žádný zastupitelský klub nesáhl ve snaze protestovat proti některému projednávanému bodu.

Ve firmě .A.S.A. má město podíl 25% a společnost zajišťuje například svoz a likvidaci komunálního odpadu.