Nejdříve nově zvolení členové krajského zastupitelstva složí slib zastupitele. Následovat bude stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje, volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších uvolněných i neuvolněných členů rady kraje. Zastupitelé by měli rovněž určit náměstka hejtmana, který ho zastupuje v době nepřítomnosti a nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci.

Součástí jednání bude také stanovení data uvolnění členů zastupitelstva a svěření zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, jeho náměstkům a uvolněným radním. Jihočeské zastupitelstvo na svém ustavující zasedání rovněž rozhodne o poskytování odměn a paušálních náhrad.