Náměstek primátora Petr Holický uvedl, že zde dojde i na výměnu oken a dveří za plastové s odpovídajícím koeficientem prostupu tepla, osazení nové pohledové fasády z profilů, instalaci venkovních žaluzií i hromosvodu. Investice přesáhne podle něho osm milionů korun.

Celkem 156 kusů žaluzií za 2,7 milionů korun se právě montuje také v Základní škole Pohůrecká.

„V Domově pro seniory Hvízdal se aktuálně instaluje systém elektrické požární signalizace, který je navržen jako adresovatelný s ústřednou. Ve stávajícím objektu domova budou umístěny opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče s izolátorem včetně záložních zdrojů za více než tři miliony korun,“ dodává náměstek.