Náměstek primátorky Petr Maroš uvedl, že nové potrubí bylo ukládáno do hloubky pěti metrů a nesmělo dojít k odstávce kanalizace. „Musel totiž být zajištěn bezpečný odvod odpadních vod do čistírny a bezproblémová dodávka pitné vody,“ vysvětluje s tím, že původní kanalizační sběrač pocházel z roku 1887 a byl daleko za svou technickou životností. „Díky zvýšenému úsilí zhotovitele, prací přesčas a o víkendech se tam běžný provoz vrátí už v sobotu 28. října,“ dodává náměstek.