"Ve čtvrtek pracovníci společnosti ČEVAK a. s., která se o vodohospodářský majetek statutárního města stará, odkryli místo poruchy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé poškození ve značné hloubce, je místo zabezpečeno. V pátek ráno se začne s opravami a nejen z důvodu bezpečnosti bude nutné ulici  pro dopravu uzavřít," informovala Jitka Kramářová ze společnosti ČEVAK a. s.