„Účastníci už měli možnost seznámit se s památkami na těžbu stříbra, s historií lázní, ale například také s neuskutečněným projektem železniční tratě České Budějovice – Třeboň, jejíž koleje by probíhaly právě Libníčí,“ připomněl archivář.

Letošní sobotní vycházku zaměřil na nejstarší část obce, na zdejší vily a také na rodinný příběh Schwarzenbergů. „Vesnice Libníč bývala docela obyčejnou zemědělskou osadou, dokud se poblíž nenašel pramen léčivé vody, který právě hlubočtí Schwarzenbergové podchytili a otevřeli zde lázně. Ty učinily z Libníče vyhledávané letovisko, jehož obliba přetrvala i v době úpadku lázeňského provozu. Vyrostlo tu několik přepychových vil, které se staly místem odpočinku i centrem společenského dění,“ komentoval achivář, který zde provázel druhým rokem a na sobotu připravil čtyři zastávky.

První vila byla na návsi, druhá Čerčíkova, vylíčil i minulost Kubertovy vily a také vily doktora Augusta Zátky, která pochází z roku 1887. „Tuhle krásnou vilu stavěl i projektoval lišovský stavitel Norbert Bendík. Zátka si bral na práci místní podnikatele, i když si mohl dovolit třeba architekta z Prahy,“ řekl. A připojil zajímavost, že rodina Zátkova byla příbuzná se spisovatelkou Marií Pujmanovou. „Zahradu Zátkovy vily zakládal syn Boženy Němcové, jenž byl významným zahradním architektem,“ poznamenal Daniel Kovář.

Účastníci byli z procházky nadšení. „My jsme si koupili statek, který opravujeme. Bydlíme v Budějovicích a budeme se sem stěhovat,“ těší se Miloš Kutlvašer.