„Závora znemožňuje dojezd k více než padesáti chatám, znemožňuje průjezd lesní techniky a vozidel záchranného systému. Přerušuje turistickou stezku a nachází se na území, které je vyhlášené jako Evropsky významná lokalita,“ zdůvodnil starosta, proč zábranu nahlásil na policii.

"Ve čtvrtek 21.května odešlo oznámení o černé stavbě na stavební úřad," dodal boršovský starosta.