Je to výsledek schůze, která se ve čtvrtek večer konala kvůli novému  územnímu plánu.

Zbudovští si nepřejí, aby kousek za jejich obcí vedla nová silnice, která by se stala jednou z obslužných komunikací pro areál bývalého MAPE. Silnice by  nyní měla sloužit dopravě, která souvisí s rekultivací bývalé úpravny rud. Později by měla komunikace obsluhovat průmyslovou zónu, která by mohla na polích 
u areálu MAPE vzniknout.

Umožňuje to nový územní plán obce Dívčice, kam spadá i Zbudov. Územní plán byl přijatý letos v létě, ale ve Zbudově se proti němu hned ozvaly námitky.

Referendum má ukázat, jestli obyvatelé chtějí, aby byly průmyslová zóna 
a obchvat, který se týká 
i Dívčic a Novosedel, v územním plánu zachovány nebo ne. Podle starostky Milady Pokorné bude kvůli referendu ustavena zvláštní komise pro sčítání hlasů.

Dívčice mají i s vesnicemi, které pod obecní úřad Dívčice patří, asi 550 obyvatel.