„Tento týden jsme začali záchranný archeologický výzkum na místě stavby bývalé synagogy zbořené v roce 1942," říká Zuzana Thomová z Jihočeského muzea. Židovský chrám vyrostl v místě bývalého Krumlovského rybníka v letech 1887 až 1888 (nyní ulice F. A. Gerstnera naproti vazební věznici). Stavba trojlodní baziliky z červených neomítaných cihel byla dlouhá 26 a široká 11 metrů. Synagogu vyhodili do vzduchu na rozkaz německého vládního komisaře 5. července 1942.

„Při měření geofyzik Antonín Majer zjistil přítomnost a průběh pozůstatků zdiva stavby," pokračuje Zuzana Thomová. „Zjišťovací sonda pod vrstvami navážek odkryla původní terén, do kterého byly vyhloubeny základy pro stavbu a zdivo synagogy. Zachytili jsme cihlové zdivo severovýchodního nároží synagogy. Ze stavební suti jsme vyzvedli řadu nálezů – barevné cihly, pálené tašky, dlaždice z interiéru, různé hřeby a skoby a drobné zlomky novověké keramiky. Za války stavbu nacisté vyhodili do povětří, ale i zapálili, protože jsme ve stavební suti nalezli přepálené popelové vrstvy," přidává novinku archeoložka. Příští týden vědci místo znovu pečlivě změří, aby pozůstatky synagogy nebyly porušeny stavbou parkovacího domu.

„Zároveň zjistíme stav a množství dochovaného zdiva synagogy," dodává Zuzana Thomová s tím, že pak odkryté části natrvalo zasypou.