Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé v Českých Budějovicích na návrh městských radních už od roku 1998, tedy rovných pětadvacet let. Návrhy kandidátů mohou občané posílat či předat odboru kanceláře primátora prostřednictvím podatelny do středy 31. května 2023.

„Danou podmínkou je, že mimořádné dílo, výkon či počin se stal v předchozím roce, to je v roce 2022. Cena se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrhy musejí obsahovat jméno a adresu kandidáta i navrhovatele a samozřejmě zdůvodnění,“ připomíná primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že v Budějovicích žije nebo z nich pochází mnoho výrazných, zajímavých i úspěšných osobností, čemuž by mohl odpovídat i počet nominací.

42. mechanizovaný prapor v Táboře.
V Litvínovicích se cvičení bát nemusí. Vojáci budou obcí jen procházet

Čtvrtý ročník výzvy Žena Českobudějovicka

Nominaci lze podávat i na další ocenění. Do středy 31. května je možné nominovat ženu za její významný počin či přínos v sociální oblasti v Českých Budějovicích. Z přijatých návrhů vybere odborná porota celkem tři ženy do užší nominace a následně pak bude jedna z nich slavnostně vyhlášena 17. června v průběhu společenského galavečera MODA Fashion Day/s 2023 na Výstavišti. Vyhlašovatelem výzvy je opět českobudějovický spolek DialogCB.

Sousedská slavnost

O nadcházející sobotě se chystá i sousedská slavnost. V sobotu 3. června 2023 akce přechodně uzavře silnice v ulici Pabláskova, konkrétně v úseku E. Pittera a S.K. Neumanna od 12.00 do 24.00 hodin. Pořadatel počítá s klasickým i vegetariánským grilováním, programem pro děti v podobě malování i tradičního bazárku a samozřejmě především se sousedským posezením a povídáním.