„Tým, který se této problematice věnuje, nezahrnuje pouze specializované chirurgy, ale také gastroenterology, klinické onkology a intervenční radiology. Všechny tyto odbornosti pak navrhují ten nejlepší léčebný plán pro každého pacienta, který se do péče hepatopankreatobiliárního týmu dostane a kde je celý jeho případ pečlivě probrán,“ nastiňuje primář chirurgického oddělení Petr Pták. „Jsme jediným pracovištěm v jižních Čechách, které nabízí pacientům komplexní řešení jak nádorových, tak i zánětlivých onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest,“ dodává.

„Komplexní znamená, že nádorové onemocnění díky týmu specializovaných chirurgů nejen odoperujeme, ale máme také dostatečné anesteziologicko-resuscitační zázemí. To je jak v průběhu operace, tak v péči pooperační nesmírně důležité,“ zdůrazňuje zástupce primáře Pavel Kožnar.

close Operace. Ilustrační foto. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ilustrační foto.

Důležitou roli hraje intervenční gastroenterolog. „Ten provádí nejen detailní endosonografie a biopsie zmíněných orgánů k přesnému určení povahy onemocnění, ale také řeší případné pooperační komplikace. Ty bohužel k tak náročné chirurgii, jakou je chirurgie slinivky břišní, celosvětově patří. Pakliže se komplikace vyskytnou, zvládáme je řešit miniinvazivně,“ zmiňuje Petr Pták. Dalším nepostradatelným členem týmu je klinický onkolog. Intervenční radiologové se dostávají ke slovu například u pokročilých nádorů jater. „Díky speciální intervenci nechají zdravou část jater dorůst do potřebného objemu, následně pak mohou chirurgové nádorem postižený jaterní lalok odstranit," přibližuje jednu z používaných metod mluvčí nemocnice Iva Nováková.

Ty by se dnes neobešly bez špičkového vybavení centra. „Díky vizionářskému vedení naší nemocnice máme k dispozici jedny z nejlepších přístrojů v rámci chirurgické léčby těchto typů close Operace - Ilustrační foto info Zdroj: Pixabay zoom_in  Ilustrační foto onemocnění v ČR. Mezi ty nejnovější patří ultrazvukový přístroj, který jako první a dosud jediný chirurgický tým v naší republice vlastníme teprve půl roku. Je určený zejména pro chirurgické výkony v oblasti jater a slinivky břišní. Díky tomuto zařízení jsme schopni řešit nádorová onemocnění jater pomocí tzv. radiofrekvenční ablace. To laicky znamená, že pomocí jehly spálíme samotný nádor. Pomocí specializované ultrazvukové sondy vidíme uložení nádoru v játrech ve dvou na sebe kolmých rovinách a zacílení tohoto nádoru pomocí jehly je naprosto přesné. Jsme schopni v reálném čase zhodnotit jak kvalitu ošetření daného nádoru, tak současně kontrolovat, že jsme neporanili důležité struktury v játrech. Tohoto postupu se využívá například u pacientů, kteří nejsou kvůli nedostatečné funkci jater, nejčastěji na vrub cirhózy, schopni podstoupit radikální odstranění části jater,“ představuje práci s novou technikou chirurg Tomáš Jekielek.

Do péče centra pro hepatopankreatobiliární chirurgii by se měli dostávat pacienti se závažnými onemocněními z celého Jihočeského kraje. „V případě chirurgie jater, slinivky břišní a žlučových cest platí, že centra provádějící větší počty výkonů dosahují významně lepších výsledků," vysvětluje generální ředitel nemocnice Michal Šnorek snahu soustředit léčbu složitých případů do Budějovic.