Lidé, kteří přicházejí na hřbitov, to přijímají různě. Někteří se s mizejícími stromy nedokáží rozloučit. „Část lip vykáceli již na jaře a nyní hodlají dílo zkázy dokončit," komentoval změny na hřbitově Jan Pikl, který zde má pochované předky.

Dodal, že na obecních webových stránkách není žádný materiál, který by se zabýval důvody pro toto rozhodnutí. „Považuji kácení zdravých stromů za zvůli obecního úřadu," doplnil Jan Pikl a připojil, že na webu obce je ale možné najít informaci o soutěži Strom roku.

„Tady, na hřbitově, je takových kandidátů skoro dvacet," dodal Jan Pikl s tím, že lípy byly zasazeny do tvaru kříže, což mělo i duchovní symboliku.

Podle starosty obce Josefa Vomáčky ale nebylo zdraví všech stromů dokonalé. Někteří návštěvníci připomínají, že už z lip začaly padat větve a mohlo by tak dojít ke zranění návštěvníků hřbitova nebo poškození pomníků.

V roce 2012 obec nechala prosychající stromy prořezat a odborníci zjistili, že stav některých lip je špatný. „Rozhodli jsme se proto stromy pokácet. Vloni se jich kácelo třináct, letos zbytek," říká Josef Vomáčka a dodává, že 
ve spodní části kmene mohou být některé stromy zdravé, ale v horních partiích byly prohnilé nebo proschlé. Místy kořeny poškozovaly i pomníky. Povolení ke kácení vydal na základě posudků obecní úřad. Obec také rozhodla o pokácení všech stromů a nové výsadbě, aby měl hřbitov jednotný ráz.

Někteří pozůstalí mají pro akci pochopení. „Na hřbitově jsem teď už dlouho nebyla, ale stromy už před lety hodně stínily pomníkům," připomíná například Miroslava Janečková z Koloděj nad Lužnicí. „Některé pomníky byly celé zelené, jak byly ve stínu. Myslím, že to bylo nutné stromy pokácet. I když měly na hřbitově svou funkci. Vytvářely tam atmosféru," upozorňuje Marie Pekárková, která hřbitov často navštěvuje.

Naznačuje tak, že kácení má 
i svou smutnou stránku, protože se ztratí lípy, které rostly desítky let a pro všechny současníky jsou prostě součástí hřbitova.

Stromů bývalo na hřbitově asi 40, nových bude zhruba polovina. „Kácení stálo vloni do 200 000 korun, letos to bude kolem 300 000 korun," zmínil Josef Vomáčka.

Kromě výsadby nových stromů se mění i hlavní cesty, které jsou na hřbitově také 
ve tvaru kříže. Na dosavadní drobný štěrk by ještě měla podle chrášťanského starosty přijít zámková dlažba. Novou podobu by měl hřbitov dostat příští rok. Na vrchu za obcí byl zřízen v roce 1772. Do té doby se zesnulí pochovávali 
u kostela ve středu Chrášťan.