Chemická laboratoř Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje odebrala dva vzorky ovzduší. První vzorek byl odebraný 12. srpna v 1.45 hodin ve vzdálenosti přibližně pět metrů od hořící skládky. Rozbor ukázal, že ve vzorku se nacházely monoaromatické uhlovodíky.

Podle protokolu jsou tyto zplodiny pravděpodobně produkty nedokonalého hoření odpadu, který obsahoval plastické hmoty (plasty, umělá vlákna, koberce a textilie). Druhý vzorek, odebraný o něco později asi dva kilometry od skládky, byl negativní.

Podle ředitele Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Vladimíra Jiráčka monoaromatické uhlovodíky, které unikly při hoření do ovzduší, byly toluen, styren, benzen a ethylbenzen. Podle odborníků z České inspekce životního prostředí ale nejsou pro tyto plyny stanovovány přípustné koncentrace pro volné ovzduší. Ty se stanovují pouze pro uzavřené pracovní prostředí. Nelze tedy podle inspekce říci, nakolik mohlo být ohrožené zdraví obyvatel v okolí požáru. Inspekce čeká ještě na rozbory vzorků vody, ty by mohly být známé do konce tohoto týdne.

O dalším postupu by teď měla jednat obec Hůry, v jejímž katastru se odpad nachází, s magistrátem Českých Budějovic a Jihočeským krajem, které mají vyšší pravomoci v rámci ochrany životního prostředí. Nalézt řešení ale nebude jednoduché. V místě totiž vládnou dlouhodobě nevyřešené majetkové poměry, odpad se nachází na pozemcích více vlastníků, soukromníků nebo i obce.

Odpad, jehož část hořela, zbyl u Hůr po zkrachovalé firmě, která skončila v konkurzu.