Podle mluvčí fakulty Aleny Binterové si děti vyzkouší základní techniky sebeobrany. „ Zkusí si, jak se zachovat při mimořádné události, jak obstát na záchranné misi v terénu a také se naučí vzájemné komunikaci a spolupráci nejen se seniory,“ vyzdvihla Alena Binterová.

Příměstského tábora na této fakultě se účastní 21 dětí ve věku sedm až čtrnáct let, většinou jde o děti z Českých Budějovic a blízkého okolí včetně Zlivi a Hluboké nad Vltavou. „Zhruba polovina dětí už naši fakultu zná, protože zde ve školním roce absolvovala první či druhý ročník Dětské univerzity. A máme tady dokonce i několik dětí, které byly na našich minulých příměstských táborech letos na jaře či loni v létě,“ upřesnila odborná garantka Dětské univerzity ZSF JU, Věra Stasková.

Vloni v červenci měla podobná akce velký úspěch, proto ji letos tým DUJU pořádá znovu.