Masivní příliv obyvatel je znát třeba ve Srubci, kde ještě na začátku 70. let minulého století žilo na 700 lidí. Teď jich tu má svůj domov více než trojnásobek.

Školka je plná do posledního místa, škola v obci chybí. Na její stavbu, kterou chtějí Srubečtí zahájit co nejrychleji, bude třeba přes 80 milionů korun. Starostka Lenka Malá doufá, že náklady by mohla zmírnit dotace od Ministerstva školství.

Příchod nových občanů ovlivňuje život i v dalších rostoucích vesnicích u Budějovic. Třeba v Hůrách. Tady se nyní snaží sehnat peníze na stavbu mateřské školy. Podle starosty Jiřího Borovky už tu dřív fungovala, ale před desítkami let ji zrušili. „Pamatují ji jen sousedé, kterým je nejméně šedesát let," říká Jiří Borovka. Obec čeká na dotaci, protože částka deset milionů korun je nad její investiční možnosti.

Do vesnic ve velkém počtu odešli právě Budějčáci. 
V krajském městě obyvatel ubývá už od začátku tisíciletí. Světlou výjimkou v neměnném trendu posledních let byl loňský rok. Jak vyplývá z nových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), v závěru minulého roku žilo ve městě 95 513 lidí, což je o 228 osob více než rok předtím. Podle Petry Dolejšové z českobudějovické správy ČSÚ je to dáno tím, že se více lidí narodilo, než kolik jich zemřelo. Navíc se výrazněji zvýšil počet těch, kteří se do Budějovic přistěhovali. 

Budějčáků přibylo. Mimořádně

Budějčáků přibylo. Mimořádně

Počet obyvatel jihočeské metropole se vloni zvýšil. Ne ovšem tak zásadně, aby mohlo město opět začít pomýšlet na magickou hranici 100 tisíc občanů.

Loňský přírůstek totiž za posledních patnáct let patří
k výjimečným.

Petra Dolejšová z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu vysvětlila, že Budějčáků přibylo díky dvěma okolnostem. „Narodilo se více lidí, než kolik jich zemřelo. Navíc osoby, které se do města přistěhovaly, početně převýšily ty, kdo 
z Budějovic odešli," vysvětlila Petra Dolejšová. Upřesnila, že takzvaný přirozený přírůstek byl roku 2015 čtyřiapadesát osob, zatímco přírůstek stěhováním činil 174 lidí.

Ač v Budějovicích byl loňský nárůst obyvatel za poslední dobu mimořádný, ve vsích okolo metropole lidí přibývá už mnoho let. Pro obce to znamená nejen další příjmy do rozpočtu, ale také starosti.

Například zvýšenou dopravní zátěž. Třeba v Roudném proto podle místostarosty obce Vlastimila Šrama připravují rekonstrukci 
silnice ve Vidovské ulici, kde vznikne s ohledem na větší pohyb obyvatel nový chodník. Roudenští také o sto procent zvyšovali kapacitu mateřské školy. Ta nyní pojme padesát dětí. 

Srubec. Postaví novou školu

O patnáct set vzrostl za posledních dvacet let počet obyvatel Srubce. Mateřinka je tu zaplněna do posledního místa. A při sestavování rozpočtu na letošní rok Srubečtí mysleli na to, že začnou s přípravou stavby vlastní základní školy. Stavět chtějí začít co nejrychleji. Nejprve vybudují část tříd, jídelnu a kuchyni, ve druhé etapě vznikne tělocvična a další třídy. Celá stavba má stát 82 milionů korun.

Míst v lavicích je málo

I v Dobré Vodě roste počet obyvatel, a tak místní spřádají plány na rozšíření kapacity základní školy. Na dostavbě by se mohlo začít pracovat už v červnu. Podle starosty obce Jiřího Šabatky je hotová projektová dokumentace, stavební povolení již nabylo právní moci. Dobrovodští už také vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nové prostory by měli dělníci dokončit letos v listopadu.

Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Libnič. Mateřinka má plno

Prvním rokem je v Libníči v provozu nová mateřská škola. Ta původní, soukromá, kvůli ekonomickým potížím ukončila svou činnost, jenže dětí v Libníči i okolních obcí přibývá. Proto obec investovala do úprav obecního objektu, v jehož přízemí mateřinka sídlí. Do budoucna ještě plánují výměnu oken a opravu fasády. Mateřská škola je zcela zaplněna, docházejí sem i děti z Hůr, Jivna, Borku či Nemanic.

Potřebují deset milionů

Postavit mateřskou školku by chtěli 
v Hůrách. Nyní jsou hůrecké děti hlavně ve školkách v Adamově 
a Libníči. „V Rudolfově máme tři," dodává starosta Hůr Jiří Borovka a připojuje, že teď obec žádala o dotaci na Ministerstvu školství, ale neuspěla, takže zkusí další možnost – regionální operační program. Žádost ale bude třeba přepracovat. Hrubý odhad nákladů je deset milionů korun.

Hůry.
Roudné. Kanalizace s dotací

Jedním z problémů narůstající výstavby bývá zajištění kanalizace. V Roudném před 13 lety připravovali nový územní plán a investor tehdy slíbil vybudovat dočasnou čističku odpadních vod. Bylo potom možné postavit domky pro zhruba 600 lidí. S pomocí dotace byla vloni vybudována již splašková kanalizace napojující obec na České Budějovice. Nahradí to dočasnou čističku, jejíž provoz nebyl bez problémů.