Státní stavební dozor, spojený s kontrolní prohlídkou stavby, zjišťoval před několika dny, zda je obvodová zeď dvorku směrem do Piaristického náměstí v pořádku. Zda je v souladu s projektovou dokumentací.

Příliš vysoko

„Na místě bylo zjištěno, že provedení zdi vykazuje rozpor s projektovou dokumentací. Zeď je v současné době o přibližně šedesát centimetrů vyšší než bylo schváleno,“ řekl k výsledku šetření Michal Kolář ze Stavebního úřadu České Budějovice. Nyní měří zeď na výšku asi 3,80 metru.


„Stavebník, pan Pavel Rosenfelder uvedl, že se jedná o rozestavěnou stavbu. A řekl, že předmětná zeď bude do doby kolaudace upravena dle platné projektové dokumentace nebo dle stavu, který schválí příslušný památkový orgán,“ konstatovala k případu tisková mluvčí magistrátu Jitka Wezlová.

Slovo památkářů

Podle mluvčí by mohl památkový orgán schválit současný stav. Dodatečně by potom bylo možné řešit změnu stavby ještě před kolaudací a neoprávněně navýšenou zeď nakonec povolit.


Odbor památkové péče magistrátu má vydat v součinnosti s Národním památkovým ústavem odborné vyjádření, podle kterého chce stavební úřad postupovat.


Stanovisko památkového úřadu ke zdi, která neodpovídá projektu je ale jednoznačné. „V našem vyjádření budeme požadovat odstranění nepovolené stavby a uvedení do souladu s dokumentací, na kterou bylo vydáno stavební povolení,“ vyjádřil se Vlastislav Ouroda, náměstek pro výkon památkové péče územního pracoviště Národního památkového ústavu.


Navýšená část zdi byla postavena podle památkářů až poté, co se vyjádřili k demolici staré zdi a možnému dodatečnému povolení její opravy.
„Piaristické náměstí je jedno z nejhezčích míst v centru. Rády tu sedíme a pozorujeme lidi. Když si tu bude každý stavět, co bude chtít, za chvilku tu bude supermarket. Stejně je teď cpou všude,“ poznamenala včera při posezení na náměstí s kamarádkou čtyřiašedesátiletá Anna Svobodová z Českých Budějovic.


„V případě, že současný stav nebude v souladu se zájmy památkové péče, vyzve stavební úřad stavebníka k neprodlenému zjednání nápravy,“ naznačila možný příští postup Welzlová.