Po nové volbě ho v postu děkana fakulty 1. dubna vystřídal doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., který jako jediný přijal kandidaturu.