Miroslav Tetter byl politikem a přírodovědcem. V komunální politice začal po roce 1989 působit za KAN (Klub angažovaných nestraníků). Podle Wikipedie se stal v letech 2000 až 2008 zastupitelem Jihočeského kraje, v letech 1998 až 2006 a opět od června do listopadu 2010 byl primátorem města Českých Budějovic, předtím v letech 1992 až 1998 náměstkem primátora.

V letech 1957 až 1962 vystudoval obor biologie a chemie se specializací na botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Habilitoval se na Vysoké škole zemědělské v Praze (dnes ČZU v Praze).

Patřil mezi vedoucí pracovníky na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích, kde byl vedoucím katedry rostlinné výroby a posléze biologie. Poté, kdy se škola transformovala v Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, se stal prorektorem pro vědu a poté vedoucím katedry ekologie. 

Miroslav Tetter vstoupil do komunální politiky výrazněji v době, kdy byl primátorem Jaromír Talíř (KDU-ČSL). "Já jsem se s Miroslavem Tetterem potkal, když kandidoval do zastupitelstva v 90. letech jako člen KANu. Byl členem rady města a také náměstkem primátora," připomíná Jaromír Talíř a dodává, že se blíže poznali při zájezdu do italského města Pesaro, kdy byl čas i na neformální rozhovory. "Zájezd trval dva, tři dny a našli jsme k sobě poměrně blízko," říká Jaromír Talíř. Následně Miroslav Tetter vstoupil i do KDU-ČSL. "Byl i dlouholetým předsedou městské organizace," doplnil Jaromír Talíř, který vzpomíná třeba i na to, že dva politici mají společnou fotku z návštěvy na ambasádě USA z 90. let s tehdejší velvyslankyní Shirley Temple. "Lituji jeho odchodu, protože ho považuji za velmi čestného a rovného člověka, kterých v politice není nikdy dost," řekl Jaromír Talíř.