Jaromír Schel se od počátku 60. let angažoval ve prospěch kultury. Několik desetiletí vykonával funkci ředitele kulturního domu Metropol. Po roce 1990 významně přispěl ke vzniku festivalu Múzy na vodě, který patří dodnes k nejnavštěvovanějším letním akcím ve městě, přehlídky výtvarného umění Intersalon a festivalu cestovního ruchu s názvem Kompas. U příležitosti výročí 750 let založení Českých Budějovic inicioval výstavu o zakladateli Přemyslu Otakarovi II. Z této aktivity následně vznikl spolek Města Otakarova, který vybudoval stálou expozici zakladateli města v Železné panně, a Jaromír Schel byl jeho předsedou. Angažoval se též při realizaci řady putovních výstav.

Minulý rok v říjnu mu českobudějovický primátor Jiří Svoboda udělil Medaili za zásluhy.

Jana Holická