Když se v roce 1943 ve Veselí nad Lužnicí narodil, byl jeho otec zaměstnán v tavírně sýrů v Mezimostí. Následoval jej a vystudoval Průmyslovou školu mlékárenskou v Kroměříži. Tam při vyklízení školní půdy našel se spolužáky sýrové etikety – a tak se zrodila obrovská, celoživotní vášeň. Po maturitě nastoupil do mlékárny v Protivíně, pracoval v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou. V roce 1968 zakotvil natrvalo v Praze, kde vstoupil do Klubu sběratelů kuriozit a stal se jeho předsedou.

Na Ladislava Liklera zavzpomínal bývalý ředitel řípecké Madety Josef Pánek. „Pracovně jsme se nepotkali, ale znali jsme se díky jeho sběratelskému nadšení. V jeho rodném Veselí nad Lužnicí žiji 40 let, takže jsme se tam setkávali. Obdivoval jsem ho nejen kvůli sběratelství etiket, ale i pro nezměrnou znalost sýrů celého světa. Navštěvoval mě v Madetě, s přáteli jsme zažili úžasná setkání u něj na chalupě, kdy jsme si, někdy i při sklence vína, vyprávěli o sýrech. Měl neskutečné vědomosti o názvech, výrobě, historii sýrů. Já ho seznamoval s novinkami, které vznikaly v našem závodu, s mými favority jako Kamadet, Tylžský sýr,“ vrací se zpět Josef Pánek. „Když jsem kompletně viděl jeho sbírku v Laktosu v Praze, musel jsem smeknout. Měl neskutečný systém, dokázal kdykoli cokoli ve svém archivu dohledat, to, co si už nikdo nepamatoval.

Oslovoval výrobce v celém světě, ale říkal, že je to stále horší, protože se vyměnily generace. Posílal jsem mu etikety z našeho závodu, měl pochopitelně zájem o chybně vytištěné. Když naše Madeta Řípec končila, dal jsem mu karton etiket, které sice už měl, ale jásal, že je použije na výměnu.“

Jak nám řekl majitel společnosti Laktos Todor Gudev, Ladislav Likler o sbírku Laktos collection doposud pečoval a rozšiřoval ji. „Také začal dle svého systému třídit sbírku Holanďana, který nám dva týdny před smrtí dal kolem 200 000 etiket,“ uvedl Todor Gudev.

Infobox:
Ladislav Likler
- Propagátor a historik mlékárenství, znalec sýrů, publicista, tvůrce největší sbírky sýrových etiket a dokumentů o sýrech na světě, rytíř Řádu francouzského Camembertu, který mu byl udělen za propagaci sýrařství v roce 1986 ve Francii.
- Unikátní světovou sbírku Ladislava Liklera koupila v roce 2008 společnost Laktos a komplet více než 210 000 etiket a dokumentů je v mlékárenském světě znám pod názvem Laktos collection.