Informaci o úmrtí známého lékaře Deníku potvrdil mluvčí Jihočeské univerzity Štěpán Kuděj. A také náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová. „Je to velmi smutná zpráva pro všechny. I pro mě, byli jsme dlouholetí přátelé,“ zmínila Lucie Kozlová.

Uznávaný lékař, pedagog a vědec zemřel v sobotu 16. března. Do posledních dnů byl velmi aktivní, ještě do konce loňského roku provozoval pediatrickou ordinaci v Třeboni.

Jihočeská univerzita na svém webu připomíná, že profesor Velemínský se narodil 14. 8. 1936 v rodině budějovického zvěrolékaře. Promoval v roce 1960 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil na dětském oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci. V roce 1969 nastoupil jako ordinář na dětské oddělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích, 13 let byl primářem novorozeneckého oddělení a jeho zásluhou byla vytvořena v 70. letech 20. století první jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence v ČR.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto
Nemocnice České Budějovice obhájila statut Onkogynekologického centra

„O děti, které se narodily s váhou pod jeden kilogram, se nikdo moc nezajímal. Byla tu novorozenecká úmrtnost dvacet, pětadvacet promile,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů Miloš Velemínský na tehdejší stav zdravotnictví. „Nechci se chlubit, ale měl jsem tenkrát hodně nastudováno, a tak jsem v Budějovicích zavedl intenzivní péči o novorozence. Byli jsme první v republice,“ popisoval.

V roce 1984 tak založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké oddělení v ČR. Byl také zakladatelem a ředitelem společnosti Lékařská služba první pomoci v Třeboni.

Za svoji činnost obdržel řadu prestižních ocenění. Získal cenu Zlatá šupina udělovanou těm, kteří se svými činy a celoživotní prací zasloužili o rozvoj či dobré jméno kraje, a také Cenu města Třeboň. Byl nositelem zlaté Janského plakety. Za přínos neonatologii dostal v roce 2010 občanskou cenu Purpurové srdce. V říjnu 2018 mu prezident Miloš Zeman při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu předal vysoké státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.

Vítězem Porodnice Jihočeského kraje se stala PORODNICE Nemocnice České Budějovice, a.s.
Maminky rozhodly. Nejlepší porodnice v kraji je v českobudějovické nemocnici

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doctor honoris causa, byl významnou osobností Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Začal s ní spolupracovat v roce 1991 a rozšířil zde své vědecké aktivity. V letech 1998 – 2004 zde byl proděkanem pro vědu a výzkum, pak byl sedm let děkanem ZSF JU a na fakultě působil až dosud.

Děkanku Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., zpráva o úmrtí profesora Velemínského velmi zarmoutila. „Odešel velký člověk, kterému i ve vyšším věku záleželo na lidech i chodu naší fakulty. Sledoval dění i aktivity, které jsme organizovali, projekty, které jsme získávali, nebylo mu lhostejné hodnocení výuky. Zkrátka žil pro fakultu a s fakultou. Společně s dalšími bývalými děkany (doc. Šemberovou, doc. Vurmem a prof. Tóthovou) nastavil směr naší fakulty a významně se podílel na jejím rozvoji. Jako lékař vnímal potřebu kvalitního vzdělávání v nelékařských zdravotnických programech, nezbytnost sociálního přesahu v péči o člověka i důležitost profesionálního zásahu při řešení krizových situací. Přestože byl odborníkem pro dětské lékařství, kde bylo těžiště jeho výuky, aktivně se zajímal i o znalosti studentů v preklinických oborech a o jejich všeobecný rozhled. V předmětu Úvod do studia provázel studenty v prostorách fakulty a snažil se o to, aby nasáli atmosféru života na fakultě a přijali ji jako svůj další domov. Zaměstnance fakulty vnímal jako svoji druhou velkou rodinu a věřím, že nás měl rád a my měli rádi jeho,“ uvedla na webu fakulty děkanka ZSF JU.