Miroslav Papáček patřil mezi světově uznávané odborníky v oblasti entomologie, zabýval se i didaktikou biologie. Své studenty podle vedení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (JU) vždy na svých přednáškách a při terénních cvičeních dokázal strhnout pro lásku k přírodě a nadchnout pro biologii. Jeho kolegové u něho obdivovali neutuchající pracovitost, píli, energii a moudrost. Informaci o úmrtí vědce potvrdil v úterý mluvčí JU Štěpán Kuděj.

Miroslav Papáček, který podlehl těžké nemoci, byl dlouholetým vedoucím katedry biologie Pedagogické fakulty JU (v letech 1989–1992 a 2007–2015), jedenáct let vykonával funkci děkana Pedagogické fakulty JU (ve funkčních obdobích 1992–1998 a poté 2001–2006). Na Jihočeské univerzitě působil jako prorektor pro studium (2012–2016).

Poslední rozloučení s Miroslavem Papáčkem se uskuteční v pátek 3. května v 15 hodin v českobudějovickém krematoriu.