Tato funkce by podle slov mluvčí 15. ženijního pluku v Bechyni Zuzany Králové měla být v každé rotě zastoupena minimálně dvěma vojáky. "Protože je jich ale stále nedostatek a kurzy se kvůli koronaviru dočkaly omezení, rozhodli se příslušníci 15. ženijního pluku pod záštitou Vojenské akademie Vyškov uspořádat externí kurz přímo v posádce v Bechyni," vysvětlila.

TEORETICKÁ I PRAKTICKÁ ČÁST

Jak přiblížila poručice a zároveň vedoucí kurzu Jitka Hladíková, v prvním týdnu se desítka ženistů z bechyňského pluku věnovala pouze teoretické přípravě. „Nejprve se seznámili s bojovými chemickými látkami, rozdělením zbraní hromadného ničení, jak vypadá radiační a chemický průzkum a celkově s prostředky, které má chemický pozorovatel k dispozici pro hodnocení radiační a chemické situace v rozmístění své jednotky,“ popsala zlomek výuky.

Nově získané znalosti si pak mohli cvičící vyzkoušet v druhém týdnu, kdy následovala praxe. Chemického nováčka desátníka Šimona Abraháma zaujala práce s přístroji. "Nikdy před tím jsem se s nimi v armádě nesetkal, a tak mi to připadalo velmi zajímavé. Když jsme museli pracovat v oblecích, s maskou, celý přístroj si připravit a ovládat ho v rukavicích, nebylo to vůbec jednoduché," zhodnotil.

UPOTŘEBÍ STARÉ I NOVÉ PŘÍSTROJE

Podle instruktora kurzu rotmistra Jindřicha Pajchla, pro průzkum používají stará i nová zařízení. "Od chemického průkazníku ze 70. let CHP-71, který slouží k detekci bojových chemických a průmyslových nebezpečných látek, a dozimetrického přístroje DP-86 až po novou soupravu pozorovatele, která obsahuje například radiometr RDS 200, určený k měření úrovně radiace a stupně radioaktivní kontaminace,“ vyjmenoval používaný materiál.

Kromě měřících přístrojů nechyběly ani ochranné obleky FOP-96 (filtrační ochranný převlek) ve vzoru 95tkových maskáčů a ochranná maska OM 90, která je součástí výstroje každého vojáka. “Podle mě je to jedna z nejlepších ochranných masek v rámci armád NATO, která se v současné době používá. Je vyrobena ze speciálního materiálu, který je lehko udržovatelný,“ dodal Jindřich Pajchl.

DEŠIFROVÁNÍ ZPRÁV

Mezi další dovednosti chemického pozorovatele patří bezesporu i předávání zpráv CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear). „Jedná se o standardizovaný formát zpráv, který používají všechny armády NATO k předávání dat o radiační, chemické a biologické situaci. Pozorovatel by měl umět tyto zprávy vytvářet, dešifrovat, ale také adekvátně předávat svému veliteli. Na základě těchto informací je i vševojskový velitel schopen přijmout účinná opatření, aby chránil svoji jednotku před účinky zbraní hromadného ničení nebo průmyslových nebezpečných látek,“ doplnila další téma kurzu Hladíková.

Výcvik nakonec uzavřelo závěrečné testování, jak praktických, tak teoretických znalostí. Pro Abraháma, který zakončil kurz s celkově nejlepším výsledkem, tímto však jeho příprava nekončí. „Můžeme ještě absolvovat kurz CBRN instruktora. Mě osobně by to bavilo a chtěl bych v tom pokračovat," sdělil závěrem.