Rádi by zajistili připomínku Židovské obce v Českých Budějovicích a zároveň neztratili šanci na obnovení židovské komunity v Českých Budějovicích někdy v budoucnu.

„Věřím, že existuje prostor pro jednání o vydání pozemku po bývalé synagoze,“ uvedl František Bányai, předseda Židovské obce v Praze, v dopisu, kterým se obrátil na vedení města. Synagoga stála naproti dnešnímu zimnímu stadionu, ale v roce 1942 ji nacisté srovnali se zemí. Pozemek byl sice po válce navrácen židovské obci, ale v roce 1961 byla přinucena jej prodat. Nyní patří městu a to na něm připravuje stavbu parkovacího domu.

„Pro židovskou komunitu a pro jejích několik členů, kteří zůstali v Českých Budějovicích, je nesmírně důležité, aby alespoň v omezeném rozsahu byla zachována historická kontinuita a byla zajištěna možnost pro renesanci židovské komunity v Českých Budějovicích,“ vysvětluje Bányai. Podle Otto Hermana z Českých Budějovic je vlastnictví pozemku základní předpoklad pro to, aby jednou mohla být obnovena synagoga. „I kdyby to mělo být v horizontu několika desítek let. Nebo za sto let,“ zmínil Herman. Dodal, že židovská obec se nyní stará o 170 hřbitovů a dalších památek. Při vystoupení v českobudějovickém zastupitelstvu Herman žádal, aby bylo možné přednést apel na vrácení v radě města.

Promarněná šance

Tuto možnost podpořil například zastupitel Jaromír Talíř nebo zastupitelka Blanka Procházková.

Město už dokonce jednou chtělo pražské Židovské obci pozemek vydat. Jenže kvůli nejasnostem, kdo může za obec podepisovat smlouvy, z toho sešlo. „Tři měsíce jsme nebyli schopni podepisovat smlouvy a pak se stanovisko města změnilo,“ konstatoval Bányai. Výstavbě parkovacího domu v sousedství nynějšího památníku před finančním úřadem by noví nabyvatelé nebránili. Mají už podepsanou i smlouvu o smlouvě budoucí s jedním z možných investorů. Vedle parkingu by zůstala volná parcela, kde je dnes památník v podobě sedmiramenného svícnu.

V současnosti totiž město vypsalo výběrové řízení na investora, který by postavil zmíněný parkovací dům.

Pozemek by zřejmě pražská Židovská obec pronajala, prodat jej nechce. V rámci administrativní části parkovací budovy by pak mohl být malý památník. K jeho údržbě a další péči o židovské památky by měl sloužit podle Otto Hermana nájem z parkovacího domu.

Primátor Juraj Thoma předpokládá, že by žádost mohla být v radě města přednesena. Nejspíše na stejném jednání, při kterém se bude hodnotit výběrové řízení na investora stavby parkingu.

Pokud by ale rada žádosti chtěla vyhovět, znamenalo by to značné komplikace. Ovlivnilo by to nejen současné výběrové řízení. Nutný by byl i souhlas zastupitelstva s vydáním pozemku.

„Existuje způsob, jak napravit některé křivdy. Není možné vrátit život, není možné zvrátit tok času, ale je možné vyjádřit, že se stalo něco negativního,“ zmínil však k žádosti o vydání pozemku František Bányai.