Magdalena Kutišová za kulturní spolek Kyvadlo připomněla, že lidé takto odedávna přivolávali a slavívali příchod jara, hojnosti a sluníčka.

Již před dvaceti lety se členové Kyvadla rozhodli obnovit v Českých Budějovicích tento magický, původně pohanský svátek. Tehdy poprvé vyrazil od Piaristického náměstí průvod maškar a muzikantů s Paní Zimou v čele. Obrovská rákosová figura vždy nejdříve putuje na náměstí Přemysla Otakara II. a následně úzkou Solnou branou ke slepému rameni. Poté průvod pokračuje po nábřeží řeky Malše ke Zlatému mostu a tam Morana před očima četných diváků skoná.

Na nedělní vynášení Morany se všichni zájemci mohli připravit v sobotu, kdy si v galerii Pod Kamennou žábou na Piaristickém náměstí mohli vyrobit pod vedením lektorů vlastní masky.