„Chodníky jsou rozdělené do tří kategorií,“ uvedl k blížící se zimní údržbě primátor Juraj Thoma. Nejdříve se bude uklízet u škol, nemocnic nebo sociálních zařízení a nejdůležitějších zastávek MHD ve městě. V první kategorii je limit pro zahájení úklidu čtyři hodiny, ve druhé činí 26 hodin a pro třetí kategorii je stanovena lhůta 48 hodin. Nejdelší doba se v podstatě týká okrajových částí města.

Nařízení vyhlášky je závazné pro všechny majitele chodníků, ale kromě radnice už se v podstatě jedná jen o právnické osoby – zejména obchodní domy. Obyvatelům města odpadla povinnost udržovat komunikace pro pěší, které přiléhaly k jejich nemovitostem, což drtivá většina občanů kvituje s povděkem. Zejména lidé, kteří musí i časně ráno odcházet do zaměstnání zajišťovali údržbu chodníků s velkými obtížemi. Starosti působila i mnohým seniorům.

Dvě auta

Thoma zdůraznil, že město chce dostát svým závazkům. „Výběrové řízení na úklid města vyhrála .A.S.A. České Budějovice. Další firmy se budou najímat,“ zmínil primátor a dodal, že byly koupeny dva automobily, které budou uklízet komunikace s řířkou alespoň 1,2 metru. Kde neprojede mechanizace, nastoupí ruční čištění. Pokud nebude sníh, je možné nová auta využít k jiné údržbě.

Dosud město pečovalo o více než třicet kilometrů chodníků v blížící se zimě ho čeká 298 kilometrů chodníků.

Thoma odmítá snahu vyhnout se nové povinnosti umístěním dopravní značky „Komunikace se v zimě neudržuje.“ Podle primátora chtějí některá města k tomuto řešení sáhnout, jenže takové opatření by podle propočtů českobudějovického magistrátu bylo dražší než údržba. Thoma zároveň odsoudil navrhovatele novely zákona, senátora Jaroslava Kuberu, který chce závazky svého města řešit právě výše zmíněnými cedulemi a celý problém prý navíc bagatelizoval slovy, že sníh, jak jednou napadne, tak jednou také roztaje. V českobudějovické městské pokladně přitom přibyla záloha na zimní údržbu jen na letošní rok ve výši deseti milionů korun, aby město mohlo novou povinnost splnit.

Velkou změnu oproti minulosti naopak nečekají Nové Hrady. „Hlavní tahy jsme uklízeli i dříve. Aby se lidé dostali na autobusové nádraží nebo k doktorovi,“ uvedl příklady starosta Vladimír Hokr. V Nových Hradech se navíc podle starosty chystají využít nejen vlastní technické služby, ale i nezaměstnané v rámci veřejných prací ve spolupráci s úřadem práce.