„Snažíme se, aby vznikaly akce, které se mohou stát tradičními, tedy že je budeme moci opakovat pravidelně," říká Renata Gondeková. Právě ona stála loni na podzim u zrodu spolku. „V obci nebyla žádná stálá skupina lidí, která by se o pravidelné akce starala, různé věci se děly bez řádu, tak jsme se rozhodli založit spolek, který by vše zaštiťoval. Nejde jen o různé akce pro děti, snažíme se zapojit všechny generace. Před Vánoci jsme například uspořádali soutěž o nejlepší linecké cukroví. V porotě seděly právě mydlovarské děti a soutěžili dospělí. Na přelomu června a července zase chystáme dětský den a vítání prázdnin," vypočítává Renata Gondeková.

Nad plánovanými akcemi se členové spolku scházejí přibližně jednou za tři měsíce. „Při rekonstrukci obecního úřadu vznikl prostor, který můžeme využívat k setkání a přípravám, je to taková spolková místnost," říká zakladatelka spolku. „Obec Mydlovary nás podporuje, dostáváme i roční příspěvek na činnost," doplňuje. Plán akcí dává dohromady především ona, spolu s několika zakládajícími členy spolku. „Snažím se pátrat po různých projektech, které bychom mohli zrealizovat, ať už jednorázově nebo vícekrát. Do samotné přípravy akcí se pak zapojuje každý, kdo má čas," vysvětluje Renata Gondeková.

V sobotu 18. dubna se tak členové Mydlovaranu zapojili s chutí i do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Přibližně dvacítka členů se vydala nejen do vesnice, ale i do jejího okolí a společně posbírali asi tunu nejrůznějšího odpadu. „Rádi bychom podobnou akci zopakovali i příští rok," říká Renata Gondeková a dodává, že na akci nechybělo ani občerstvení.

Spolek ale chce pořádat i výlety. „Tuhle sobotu vyrazíme na první společný výlet pod taktovkou spolku. Naším cílem bude Svatá Hora u Příbrami, podíváme se i do tamního Hornického muzea, takže si v programu výletu opět najdou něco děti i dospělí," prozrazuje Renata Gondeková a dodává, že tento výlet samozřejmě není jedinou dopředu plánovanou akcí. „Chceme uspořádat Štrůdlobraní, kde nebude chybět ani soutěž o nejlepší štrůdl ze vsi. Součástí akce bude určitě i nějaká dechová hudba, kterou jistě přivítají senioři ze vsi, ti by možná mohli i usednout do poroty soutěže," nastiňuje předsedkyně spolku.