V posledních desítkách let patří klimatická změna a její projevy k nejčastějším tématům zpravodajství v médiích. Počínaje sériemi teplotních rekordů a konče zpravodajstvím o rychlém ubývání ledovců v různých koutech Země.

Půdní biolog Gerrit Angst nyní obdržel velkorysou prémii, která mu pomůže v důležitém výzkumu. Gerrit Angst z českobudějovického Biologického centra AV ČR převzal v minulých dnech v Praze z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prestižní prémii Lumina quaeruntur. Tento velkorysý grant pro perspektivní mladé výzkumníky s podporou až 20 milionů korun na pět let mu umožní založit vlastní vědeckou skupinu, která se zaměří na půdní biochemii. Podle Gerrita Angsta je totiž půda ústředním prvkem v boji proti změně klimatu a její význam dosud není plně doceněn.

Změna klimatu i úrodnost půdy

Gerrit Angst je půdní biolog původem z Německa. V Biologickém centrum AV ČR v Českých Budějovicích má v plánu založit vědeckou skupinu zaměřenou na půdní biochemii. Skupina bude pracovat na pomezí půdní biologie a chemie. Studium dynamiky půdní organické hmoty včetně vlivu půdních živočichů totiž představuje jednu z klíčových otázek současného ekologického výzkumu. Zásadní význam má pro adaptaci společnosti na klimatickou změnu nebo pro zachování úrodnosti půd.

Kávový lógr vyhovuje i žížalám, které se do něj zavrtají, a provzdušní tak půduV hlavní roli výzkumu bude žížala.Zdroj: Pixabay

„Půda je ústředním prvkem v boji proti změně klimatu, protože může ukládat obrovské množství uhlíku, a to nejen v ornici, ale i v podloží. Přesto jsou funkce půdy a její význam ještě stále nedostatečně oceňovány,“ zdůrazňuje Gerrit Angst. Ve svém výzkumu se soustředí na roli žížal a další půdní fauny v procesu stabilizace půdní hmoty a ukládání uhlíku. „Půdní fauna totiž řídí zapracování organické hmoty do půdy, a tím ovlivňuje jak množství, tak kvalitu organických substrátů dostupných pro mikroorganismy,“ vysvětluje vědec, který se svým týmem bude pracovat jak na analýzách a experimentech v laboratorních podmínkách, tak přímo v terénu. „Zkoumat budeme půdu v různých zemích Evropy, kromě Česka například v Německu a Švýcarsku,“ předesílá své plány.

Studia v Německu i České republice

Gerrit Angst vystudoval geografii, pedologii a územní plánování na Univerzitě v Bonnu. Doktorát získal na Technické univerzitě v Mnichově. Působil na Univerzitě v Lipsku, ale zkušenost má i z postdoktorandského pobytu v Biologickém centru AV ČR.

Gerrit Angst převzal prémii Akademie věd ČR.Gerrit Angst převzal prémii Akademie věd ČR.Zdroj: Jana Plavec, AV ČR

Prémie Lumina quaeruntur cílí na perspektivní vědce a vědkyně mladší a střední generace. Program s podporou až čtyři miliony korun za kalendářní rok na dobu maximálně pěti let jim umožní založit vlastní vědecký tým. „Tito mladí vědci a vědkyně s obrovským zápalem pro svůj obor jsou budoucností Akademie věd a celé české vědy. Jsem ráda, že je můžeme v jejich rozletu podporovat i proto, že finanční podpora na úrovni státu pro udržení mladých vědců – anebo pro jejich návrat ze zahraničí – opravdu není příliš výrazná,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Ocenění Lumina quaeruntur letos obdrželo 5 badatelů. Poprvé bylo uděleno v roce 2018, dosud jej obdrželo celkem 31 vědců a vědkyň.