Jaromír Beneš z Jihočeské univerzity a šéf české výpravy nastínil, že neolit, neboli mladší doba kamenná, je období, které se datuje přibližně mezi osmi až pěti tisíci lety před naším letopočtem. „Toto pravěké období je zásadní tím, že namísto dosavadního lovu a sběru se hlavním zdrojem obživy stává zemědělství. Právě v Pelagonii se nachází nejstarší a také nejlépe dochovaná sídliště z té doby na jižním Balkáně, navíc výborně archeologicky dochovaná. Proto jsme velmi přivítali, že se výzkumu zde můžeme účastnit,“ řekl více Jaromír Beneš s tím, že se na výzkumu podílejí s kolegy z Centra pravěkých studií v hlavním městě Skopje.

Výzkum
Třetím rokem se koná v makedonské Prilepi Archeobotanická letní škola. S výzkumem zde studenti a pracovníci Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty a studenti archeologie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity začali v roce 2016. Cílem výzkumu je zjistit další informace o osídlení tohoto místa i způsobu života jeho původních obyvatel.

Výzkum je to unikátní tím, že se v této oblasti Evropy nachází pozůstatky keramických modelů domů místní vyspělé kultury prvních zemědělců.

Tereza Majerovičová z Archeologického ústavu Jihočeské univerzity uvedla, že cílem třetí a závěrečné sezony letní školy je tak nejen prohloubit znalosti a zkušenosti studentů na poli archeobotaniky, ale také zdárně dokončit projekt, jenž odstartoval již v roce 2016. „Objektem zájmu je budova číslo 2 na neolitickém tellovém sídlišti Vrbjanska Čuka, jejíž vnitřní prostor je podroben detailnímu archeologickému a analytickému výzkumu,“ upřesnila letošní plány.

Dodala, že hlavní aktivitou studentů a jejich makedonských kolegů je zkoumání podlah výborně dochovaných domů, na nichž ulpěly zbytky potravy, plev, spáleného dřeva, pylu, zvířecích kostí a dalšího biologického materiálu. „Jejich analýzou se dají zjistit informace o nejstarších zemědělských technologiích v Evropě a rozšířit znalosti o vývoji člověka té doby,“ vysvětlovala.

Na výzkum v Makedonii naváže práce v laboratořích, ve kterých budou čeští botanici a archeologové pokračovat po návratu do Čech.