Starosta obce František Ohrazda zmiňuje důvody: „Terén ze severní strany je neustále rozjížděn automobily, proto jsme se rozhodli tento prostor zpevnit zámkovou dlažbou a postavit palisádovou zídku k oddělení zeleně se zpevněnou plochou.“ Za tyto úpravy obec zaplatí 165 000 Kč. Dalších 40 000 Kč schválili zastupitelé investovat do úpravy a výsadby rostlin u obecního úřadu.

Škola cvičitelů rytmiky, T. J. Sokol České Budějovice, rok 1946.
Dobové snímky ukáží členy T. J. Sokol České Budějovice