Zastupitelé města totiž na svém posledním zasedání rozhodli o tom, že vypoví smlouvu odbornému lesnímu hospodáři a firmě, která se o městské lesy stará (Českobudějovický deník 12. listopadu.)


„Rada města bude zasedat za čtrnáct dní a vybrat si bude muset do konce roku,“ řekl starosta Jiří Štabrňák (ODS). „Na úřední desce anebo na webových stránkách vyvěsíme vyhlášení o výběrovém řízení. Do konce roku by pak měla být hotová nová smlouva, aby ten, kdo řízení vyhraje, mohl začít pracovat od prvního ledna,“ doplnil první muž Zlivi Štabrňák.

Špatné lesy?

Zastupitelé z opoziční strany KDU – ČSL poukazovali nedávno na velice zanedbané městské lesy a nelíbily se jim výsledky práce odborného lesního hospodáře a ani lesnické firmy.


„Jsou tady dlouhodobé problémy, stav v lesích není dobrý. Zanedbané jsou kultury a mladiny,“ odborně vysvětloval zastupitelům vedoucí zlivské frakce KDU – ČSL Vladimír Záruba.

Chtějí pokračovat

O městské lesy se za základě požadavků stará akciová společnost Lesy Hluboká. Ta však odmítá, že by stav okolo Zlivi byl špatný, jak naznačuje Zárubova KDU – ČSL.


„Za celé období naší činnosti a spolupráce se soukromými vlastníky lesů jsme nikdy neměli žádné vážné problémy, které by se týkaly kvality naší dodávané práce,“ ohradil se generální ředitel společnosti Miloš Balák.


„Jsme přesvědčeni, že lesnické činnosti, které zajišťujeme na majetku města Zliv od roku 2004, jsou v naprostém souladu s pokyny odborného lesního hospodáře a platného lesního zákona,“ doplnil generální ředitel s tím, že podle jeho názoru je stav zlivských lesů dobrý.
Také proto nevidí firma Lesy Hluboká žádný důvod se Zliví ukončit dosud platné dohody.


„S městem chceme a budeme dále spolupracovat na základě platné smlouvy o dílo,“ uzavřel ředitel Balák a dodal, že se společnost samozřejmě přihlásí do avizovaného výběrového řízení jak na vykonávaní lesnických prací, tak také na pozici odborného lesního hospodáře.


„Když se přihlásí sami a uspějí, tak je pochopitelné, že práci v lesích budou dělat i nadále,“ pousmál se starosta Štabrňák k problematice městských lesů.