Už nyní se charita například spoluúčastní při zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin. „V dlouhodobém horizontu připravujeme pečovatelskou službu,“ naznačil další plánovaný záměr ředitel Charity Zliv Vladimír Záruba.

Nízkoprahové zařízení pro mládež, které se představí v rámci dne otevřených dveří, nabídne vyžití menším i odrostlejším dětem. V provozu už je ale několik týdnů. „V zimě sem chodily děti pravidelně. Chodila sem stejná parta a postupně začaly chodit i další děti,“ zmínila Hana Kousalová, jedna ze dvou sociálních pracovnic charity. V rozlehlé místnosti v bývalých jeslích je k dispozici pingpong〜ový stůl, stolní fotbal nebo šipky. Šipky jsou darem jednoho z mladých návštěvníků klubu. Také ostatní zařízení a vybavení pochází z dotací, příspěvků nebo darů. „Klub bude působit jako prevence proti drogám a proti drobné kriminalitě u mládeže,“ naznačil cíle klubu Záruba. Charita proto spolupracuje i se školou nebo se sdružením Prevent, které působí v oblasti protidrogové prevence. Společně se školáky například klub hledá své logo.

„Obešli jsme žáky na druhém stupni a dozvěděly se tak o nás další děti,“ popsala Hana Kousalová jednu z drobných akcí, která nyní čeká na vyhodnocení. V létě chce charitní klub nabídnout zájemcům výlety nebo sportovní program v areálu. Významnou aktivitou je už nyní podíl charity na zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin. „Jsou to dlouhodobě nezaměstnaní, třeba lidé, kteří dělali v šamotce,“ uvedl Vladimír Záruba. Vhodné zaměstnání mohou zájemci najít u lesních firem v okolí. Hlavním partnerem charity je v tomto ohledu akciová společnost Lesy Hluboká, ale spolupráci nabídly i Lesy ČR. Na program přispívá i českobudějovický úřad práce a evropské fondy.

„Je to určeno pro lidi, kteří neměli práci, z toho důvodu jsme tomu chtěli jít naproti,“ uvedl ke spolupráci s charitou za Lesy ČR hlubocký lesní správce Jan Zasadil. „Když budou obě strany spokojené, samozřejmě to může pokračovat dál,“ dodal Zasadil.

Všechny své aktivity chce ve čtvrtek charita představit při dnu otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout klub pro mládež nebo se seznámit se záměrem zřízení pečovatelské služby pro seniory. „Slavnostního zahájení provozu klubu se zúčastní i otec biskup Pavel Posád a jihočeský hejtman Jiří Zimola,“ řekl Vladimír Záruba a doplnil, že vystoupí i pěvecký sbor dětí ze základní školy. „Střihání pásky“ se chystá ve 13 hodin.