V neděli křížům požehnal za přítomnosti několika desítek lidí pater Zdeněk Deml (na snímku).
„Za poslední dva roky jsme opravili pět křížků," řekl Deníku starosta Zlivi Jan Koudelka s tím, že požádali o dotace z krajského grantu na obnovu drobných sakrálních památek v krajině. O samotnou opravu se postaral zlivský restaurátor, akademický sochař Lukáš Hosnedl.

„V příštím roce bychom chtěli zrekonstruovat památník padlým z 1. světové války na náměstí ve Zlivi," dodal Koudelka.

S cílem uchovat cenné kulturní dědictví a neopakovatelný ráz jihočeské krajiny vypisuje Jihočeský kraj od roku 2005 grant „Obnova drobné sakrální architektury v krajině". V současné době jsou na tyto účely vyčleněny každoročně 2 milióny korun. Milión korun jde přímo z rozpočtu kraje a další milión z prostředků společnosti ČEZ na základě takzvané rámcové slouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a ČEZ pro roky 2009 až 2018.

„Památkově chráněno je na území Jihočeského kraje přes tisíc objektů drobné sakrální architektury, například Boží muka, kapličky, výklenkové kapličky, kaple, kříže, křížové cesty. Většina z nich se nachází ve velmi špatném stavu, který se bohužel s plynoucím časem rychle zhoršuje. Obce ani jiné subjekty, na jejichž pozemcích se tyto stavby nacházejí, nemají prostředky na jejich opravy. Proto jim musí kraj pomoci," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

„Dosud bylo žadatelům v rámci tohoto projektu za uplynulých osm let poskytnuto z rozpočtu Jihočeského kraje téměř devět miliónů korun na 300 obnov drobných sakrálních staveb. Dalších více než 150 mohlo být opraveno díky prostředkům společnosti ČEZ," konstatovala vedoucí odboru kultury a památkové péče jihočeského krajského úřadu Kamila Hrabáková.

Na území Jihočeského kraje se nacházejí tisíce drobných sakrálních staveb, které tvoří významný prvek jihočeské krajiny. Velké množství těchto staveb se nachází v malých obcích, často v oblastech řídce osídlených a v pohraničí. Některé tyto prvky drobné sakrální architektury v krajině byly mnohdy v minulosti prohlašovány kulturními památkami nahodile, mnohé velmi hodnotné stavby a předměty, barokní i starší, památkami nejsou, naopak i novější stavby z 19. století jsou památkami prohlášeny.