Sandra Sl., tehdy ve výkonu trestu v Opavě, s vydáním rozhodně nesouhlasila. Na Slovensku se nezdržuje, s rodinou neudržuje kontakt, v Čechách je už deset let. Během výkonu trestu bude žádat o povolení trvalého pobytu v ČR. S poukazem na Klausovu amnestii zdůraznila, že její stíhání na Slovensku trvá déle než osm let. Slovenské orgány věděly od roku 2005, že je v ČR ve vazbě a ve výkonu trestu, a přesto nepožádaly o její vydání.

Budějovická státní zástupkyně navrhla, aby posuzovaná byla na Slovensko ke zmíněnému stíhání vydána s odkladem na dobu, než vykoná u nás uložené tresty odnětí svobody a než bude pravomocně rozhodnuto v jejích dalších stíháních.

Ilustrační foto.
Zločiny z archivu: Na Štědrý den si nadělil problémy

Krajský soud konstatoval, že Sandra Sl. v roce 2008 byla v Praze odsouzena za podvody mimo jiné k zákazu činnosti rozhodce (!). Z výkonu trestu byla 28. ledna 2011 podmíněně propuštěna soudem v H. Brodě a zbytek 1252 dnů jí byl podmíněně odložen na pět let.

Podmínku nicméně nedodržela. Kromě odsouzení Okresním soudem v Táboře v roce 2012 za poškozování cizích práv, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, nedovolenou výrobu omamné látky a padělání veřejné listiny na dva roky byla nově v Českých Budějovicích uznána vinnou úvěrovým podvodem a ve spojení s táborským rozsudkem dostala dva a půl roku do věznice v Opavě. Další její stíhání v Praze bylo pro neúčelnost zastaveno. V Táboře ale znovu začala být stíhána za zločin podvodu, zpronevěru, padělání veřejné listiny a další poškozování cizích práv…

Ilustrační foto
Zločiny z archivu: Vražda zlatníka. Ženy ho přišly okrást a on se bránil

Krajský soud po poradě rozhodl, jak uvádíme v úvodu. Obhájce Sandry Sl. podal proti rozhodnutí stížnost.

Unikátní kauzy

Kauzy Sandry Sl. jsou jedinečné. K jejímu stíhání jako samorozhodkyně uvedla mluvčí útvaru pro odhalování korupce Jana Pinková v říjnu 2005, že "zhruba v několika stech případech během půldruhého roku vedla rozhodčí řízení a vydávala tedy příslušné rozhodčí nálezy, přičemž si byla vědoma, že strany nemají mezi sebou uzavřenu smlouvu, kterou by se dohodly na přítomnosti rozhodce v jejich sporu". Podle policie účastníkům řízení tak způsobila nebo se pokusila způsobit škodu nejméně pět milionů korun.

Její další případy byly ještě jedinečnější. Operaci vedoucí ke změně pohlaví podstoupila údajně v Německu, řekla Ahaonline.cz v roce 2006. Jak popsal Super.cz 5. listopadu 2012, „přeoperovanému třicetiletému transsexuálovi, jenž už výhradně vystupuje jako žena,“ kladou policisté za vinu také provozování soukromé gynekologické praxe v městečku na Táborsku. Než si ji otevřela, nechala se zaměstnat v gynekologické ordinaci v Praze jako zdravotní sestra. Kromě jiného od pacientek vybírala zálohy, které použila pro svou potřebu.

Rozhovor s Jiřím Strachem. Upoutávka na magazín Víkend
Režisér Jiří Strach: Dostali jsme od Boha záhlaveček

V lednu 2012 se o ní rozepsala kolegyně Vlaďka Hradská z jihočeské redakce Blesku. Po intermezzu coby Sandra Sv., kdy v roli právničky „obelstila stovky lidí a přišla si na desítky milionů korun,“ v roce 2011 usilovala jako Alexandra Sl. o otevření vlastní moderně zařízené ordinace, v níž se pasovala do role gynekoložky. Během půl roku vybudovala doktorka z bytu ambulanci multioborové zdravotní péče. Dokonce stačila týden ordinovat, vyšetřovat pacientky a předepisovat léky, píše Hradská. Jejíma rukama mělo projít nejméně 20 pacientek. Vlaďka Hradská je i autorkou fotografie pro Aha!, na níž je obviněná s obhájcem Pavlem Sokolem.

Podle dalších zpráv se na dokladech, které úřadům předložila, objevilo jméno pražského gynekologa coby garanta. Jak vysvětloval, několik měsíců pracovala jako sestřička v ordinaci kolegy. Teprve pak spolu s druhou sestrou našel papíry s přelepenými jmény. „Zřejmě si to okopírovala a zneužila. Ještě teď má můj notebook,“ řekl zklamaný lékař.

Ilustrační foto.
Zločiny z archivu: Stopařka okrádala řidiče

Její případ uvedl také ve své rigorózní práci MUDr. Mgr. Dušan Klos, Ph.D., v Olomouci 2013.

Široce se o ní rozepsal i v červenci 2013 časopis EMMA. Tvrdí v něm mimo jiné, že měla ve své praxi strach prý každý den – z odhalení, ne z toho, že by pacientkám ublížila. ,,Uvedomujem si, že som ich dôveru v lekárov roztrhala na kusy, nie som však žiadny zvrhlík!“ brání se Sandra.

Už jen jako tečka…

Tyto a další kapitoly jejího příběhu už nicméně nejsou určeny „suchému“ soudnímu popisu jejich trestných činů… Formálně z domácího „bludiště“ webu snad jen dostatečně „nečitelně“ zaznamenejme další údaje.

Například rozhodnutí děkanky Slezské univerzity v Opavě o ukončení studia Alexandry Sandry Sl. z Trnavy odpovídajícího ročníku narození v oboru aplikované informatiky, protože za minulý rok nezískala potřebný počet kreditů. Vyvěšeno bylo loni 2. listopadu.

Další veřejně přístupnou listinou je insolvenční spis, který 27. listopadu 2019 zjišťuje úpadek a povoluje oddlužení Augustině Sandře Sl., státní příslušnici Slovenska, která se dlouhodobě zdržuje a pracuje v ČR, kde „upadla do dluhové spirály“. K 9. březnu 2020 byly přihlášené pohledávky přes 3,2 milionu. Loni 21. prosince sdělil správce, že dva měsíce po sobě byly příjmy dlužníka nižší než stanovené minimální splátky, protože pobírá podporu v nezaměstnanosti. Situace se má zlepšit s novým rokem…