Dnes je mezi výpadovkou na Písek a řekou Vltavou na okraji Českých Budějovic pás zeleně, který se táhne až k Českému Vrbnému. V dohledné době se ale má území hodně proměnit. Město chystá u křižovatky výpadovky s ulicí U Staré trati parkoviště. Má sloužit pro sportovní areál postavený vloni. A ke křižovatce u Globusu také bude do několika let přivedena nová silnice (severní spojka) od Nemanic. Firmu, která ji bude stavět, nyní hledá Ředitelství silnic a dálnic ve výběrovém řízení.

A na posledním jednání českobudějovického zastupitelstva se ještě hlasovalo o záměru několika vlastníků pozemků změnit část území z ploch veřejné zeleně na plochy k bydlení. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše už posuzovala záměr metropolitní komise, která je složena ze zástupců města a kraje a nezávislých odborníků. Komise záměr nedoporučila, ale v komisi neměl padnout argument, že stavět se nemůže. Měla by být zpracována studie, která možnou změnu podrobněji prozkoumá. Studii by projednávalo zastupitelstvo a bude předložena společně s návrhem na změnu územního plánu.

Nová prodejna, kterou chystá řetězec Billa ve Vrátě na hranici obce s jihočeskou metropolí.
Billa chystá na Českobudějovicku dva nové obchody. Podívejte se

Opoziční zastupitel Jan Kadlec se ale pozastavil nad tím, že by nová výstavba měla být napojena na výpadovku na Písek přes ulici U Staré trati. Křižovatka je naproti obchodu Lidl a už dnes jsou tam podle zastupitele problémy. „Připojení na křižovatku u Lidlu mi vadí. Doporučil bych spíše připojení na kruháč u Globusu,“ řekl Jan Kadlec. Jenže tam má být napojena severní spojka a další komunikace by se tam těžko umisťovala.

Českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba k debatě doplnil, že metropolitní komisi nepřišlo korektní zastavit záměr hned a zvolila raději druhou možnost. „Bude na vlastnících a architektech najít model napojení,“ uvedl Martin Kuba.

Rekonstrukce Vrbenské ulice v Českých Budějovicích v květnu 2024.
V Budějovicích uzavřeli Vrbenskou. Natáhli tam náhradní vodovod

Při hlasování pak bylo 26 hlasů pro, zdrželo se 14 a proti byl pouze zastupitel Martin Novotný. Změna územního plánu se tedy začne projednávat. V současně době se jedná o nezastavitelné území, které na jižní straně navazuje na zastavěné území. Plocha je podle vyjádření odborů magistrátu dobře napojitelná na silnici I/20, která vede při jejím západním okraji. Řešená plocha má výměru dva hektary.

U Švábova hrádku žadatel neuspěl

V zastupitelstvu naopak těsně neuspěl jiný žadatel, který chtěl zahájit pořizování změny územního plánu pro lokalitu na Švábově hrádku. Náměstek primátorky Lubomír Bureš při předložení návrhu uvedl, že už v roce 2016 bylo toto území vytipováno pro další výstavbu, až se naplní dříve vymezené plochy. Doplnil, že je navrhováno individuální bydlení v příměstí.

Území se nachází na západním okraji Budějovic v docházkové vzdálenosti k hlavnímu městskému parku Stromovka. Na druhou stranu je nedaleko sídliště Šumava a Branišovské ulice. V současnosti se jedná o nezastavitelné území a záměrem navrhovatele je nízkopodlažní zástavba rodinných domů, kterých by mohlo vzniknout 68. Průměrná velikost parcel je plánována 936 m2. „Důvodem je snaha o umožnění rozvoje města v oblasti bydlení, kdy v části lokality U Švába již došlo k zastavění území vymezeného pro bydlení,“ uvádí se v podkladech pro zastupitelstvo s tím, že cílem je snaha o zajištění dalšího přiměřeného růstu města.

Zastupitelstvo v Českých Budějovicích jednalo o možných změnách územního plánu.  Na snímku červeně ohraničené území, kde žádal o změnu majitel na Švábově hrádku.Zastupitelstvo v Českých Budějovicích jednalo o možných změnách územního plánu. Na snímku červeně ohraničené území, kde žádal o změnu majitel na Švábově hrádku.Zdroj: Vizualizace: magistrát města České Budějovice

„Žadatel uvedl, že není problém dvě parcely ponechat ve prospěch města,“ uvedl při debatě zastupitelů Lubomír Bureš a doplnil, že by se mohly využít pro infrastrukturu, například školské zařízení. Opoziční zastupitel Petr Štěpánek ale konstatoval, že mu plánované dopravní napojení připadá poněkud divoké a připojil dotaz, jestli vedení města ví, že plánovaná propojka od Branišovské do Litvínovic má vést mimo jiné i po pozemcích stejného majitele, jako je území navržené k zástavbě. A jestli o tom s majitelem vedení města nějak jednalo. „Takové jednání neproběhlo,“ reagoval Lubomír Bureš a od vedení města ale zaznělo, že lze zvažovat i jiné varianty dopravního napojení lokality na okolní komunikace.

Od odborů magistrátu, které se v podobných případech vždy vyjadřují, například zaznělo, že zásadní bude posouzení z hlediska ochrany přírody. To má vyloučit nebo potvrdit možnosti pořízení změny územního plánu a minimálně pomůže nastavit parametry možné změny. Například se to týká zahuštění zástavby, protože individuální bydlení v příměstí je svou hustotou a benevolencí podle odboru ochrany životního prostředí skutečně nepříliš vhodné do krajových částí města.

Letiště České Budějovice se v sobotu 25. května večer poprvé v letošní sezoně zaplnilo cestujícími. Zamířili do Antalye.
Letadla z Budějovic budou startovat denně. Podívejte se na časy příletů a odletů

V hlasování, jestli zahájit pořizování změny územního plánu, ale záměr neprošel. Pro bylo jen 21 zastupitelů, potřeba bylo 23 hlasů. Šest zastupitelů bylo proti a 14 se zdrželo. Celkem má zastupitelstvo 45 členů, ale všichni nebyli přítomni.